Folkhögskolor i Värmland / Nyhetsarkiv / Mötesplats för konst öppnar upp på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng
Kairås konstnärer Julia och Malin 2022

Konstnärerna Malin och Julia på plats vid Kyrkeruds residens.

Mötesplats för konst öppnar upp på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng

Under hösten 2022 kommer två konstnärer att skapa ett residens, en mötesplats för konst, för att inspirera det lokala kulturlivet i Årjäng. Det är en del av projektet Air Värmland som drivs av Region Värmland. Kyrkeruds folkhögskola har förhoppning om att skapa ett fortsatt residens i egen regi och bjuda in nya konstnärer varje höst framöver.

Idén med residens på Kyrkerud har funnits på skolan sedan länge och i samband med Air Värmland går nu startskottet äntligen av stapeln.

Syftet med Air Värmland (Artists In Residence Värmland) är framför allt att bidra till konstnärlig utveckling genom att skapa mötesplatser mellan konstnärer och att inspirera det lokala kulturlivet i kommunen.

– Konstnärer i Värmland och Årjängsborna kommer på olika sätt att bli inbjudna och kunna ta del av konstnärssamtal och visningar, säger Marita Axelsson Nordlund vid Region Värmlands kulturavdelning.

Först ut i är konstnärerna Julia K Persson och Malin Lin Nordström, utvalda från ett stort urval bland intresserade konstnärer. Biträdande rektor Jonas Lindström säger att det är ett aktivt val att de båda konstnärerna är i början av sin karriär.

– Vi får ta del av det allra senaste från utbildningsvärlden och konstnärerna kommer in i ett pedagogiskt sammanhang och kommer att vara gästlärare.

Julia K. Persson har en kandidatexamen i arkitektur från Lunds arkitektskola. Hon har studerat keramik i två år på Capellagården, Öland, och har nyligen tagit sin masterexamen i materialbaserad konst på Konsthögskolan i Oslo.

Malin Lin Nordström arbetar bland annat med skulptur, installation, film, ljud och performance, ofta i samarbete med andra. Hon intresserar sig för hur människor interagerar och relaterar till varandra, till naturen och till existentiella frågor.

Viktig satsning

Elisabeth Kihlström, ordförande i Kultur och bildningsnämnden är glad över att det har varit ett sådant stort intresse bland de konstnärer som sökt till residenset.

– Det här är en viktig satsning som vi bidragit till, där det finns en fin koppling mellan kulturutveckling och utbildning inom området, säger hon.

Under tre månader får residenskonstnärerna möjlighet att utveckla sitt konstnärskap i en lugn och naturnära miljö. Residenset äger rum i ett litet separat hus på skolområdet och under hösten kommer både kursdeltagare på skolan och allmänheten får inblick residenskonstnärernas konstnärliga arbete i form av föreläsningar, utställningar, workshops och ateljésamtal. Det kommer även ske samarbeten med lokala konstnärer och konsthantverkare. Det residens som sedan kommer att fortsätta i Kyrkeuds folkhögskolas regi kommer gå under namnet Kairå (Kyrkerud Artists In Residence Årjäng).

Air Värmland Kyrkerud, Årjäng anordnas med stöd av Kulturrådet, Årjängs kommun och Region Värmland.

Presentationsmöte onsdag den 7 september

På onsdag den 7 september klockan 13.00 arrangerar Kyrkerud ett öppet möte där konstnärerna presenterar sig och berättar om sina tankar om vistelsen på Kyrkerud. Det blir också en presentation av vad ett residens är.

Presentationsmötet är öppet för allmänheten och media hälsas välkomna att delta med möjlighet kl 14.00 för särskilda intervjuer och fotografering.

Det finns även möjlighet till vid ett senare tillfälle. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktinformation

Jonas Lindström
Biträdande rektor Kyrkeruds folkhögskola
jonas.lindstrom@regionvarmland.se
010-833 13 60

Marita Axelsson Nordlund
Projektledare AiR Värmland
marita.axelsson.nordlund@regionvarmland.se
010-833 10 72

Marie Pettersson
Kulturutvecklare, Årjängs kommun
marie.pettersson@arjang.se
0573-142 93

Fakta: Residens i konstnärsvärlden 

Syftet med konstnärliga residens är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa sin konstnärliga verksamhet och utveckla sitt internationella nätverk. Residensprogram erbjuder en vistelse med plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella gränsöverskridande möten och kunskapsutbyte.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?