Till startsidan

Organisation för regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH, är en samordningsgrupp inom Nya Perspektiv och består av en styrgrupp, ett processtöd samt flera samverkansparter för arbetet kopplat till planen och till statliga stimulansmedel.

Styrgrupp

Beredningsgruppen för Nya perspektiv

Samordningsgruppen, RKPH-gruppen

Samordningsgruppen för arbetet med regional koordinering psykisk hälsa kallas RKPH-gruppen, och är en del av Nya Perspektiv. I gruppen ingår representanter för Region Värmland, länets kommuner och brukar- och anhörigföreningar.

Samordingsgruppens uppdrag

Representanter för Region Värmland

 • Annika Dahlgren, verksamhetschef vårdcentralsområde norra Värmland
 • Monica Gustavsson, verksamhetschef rättpsykiatrin Kristinehamn
 • Sara Skogsberg avdelningschef barn- och ungdomspsykiatrin
 • Anna-Karin Lindh, biträdande enhetschef

Representanter för länets kommuner

 • Mona Rahm, IFO-chef i Torsby
 • Jessica Montgomery, sektorchef i Kil (arbete och individ)
 • Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
 • Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika

Kontaktpersoner för länsgemensamma stimulansmedel

 • Carina Määkinen och Anna-Carin Johansson (barn och unga)
 • Karen O´quin (suicidprevention)
 • Lina Larhult (brukarinflytande).
 • Anna-Carin Johansson och Sophia Alm (samsjuklighet och omfattande behov)

Processtöd

Carl Hast, Andre Szeles Sofia Axelsson och Evelina Svensson-Arvidsson

Regionala koordinatorer

Anna-Carin Johansson (Region Värmland) och Sophia Alm (kommunerna).

Projektägare

Region Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?