Till startsidan
Hem /Varför schyst? /Relevanta fakta

Fakta som kan motivera till förändring

En arbetsmarknad med könssegregering innebär att det är ojämnt fördelat mellan män och kvinnor i olika yrken. När vissa branscher domineras av män och andra av kvinnor, kan det leda till problem och hindra möjligheter när det gäller att hitta rätt kompetens och göra bra anställningar, både nu och i framtiden.

Näringslivets kvinnor och män

Vad heter chefen?

Lars, Anders, Erik, Per och Johan är de vanligaste namnen bland företagsledare i Sverige.

 

Källa: Företagarfakta 2022, Företagarna

Fyra manliga chefer: Lars, Anders, Per, Johan.

Vem tar besluten?

Loading...

11 % kvinnliga vd:ar

Av 1 283 värmländska bolag har 11 % en kvinna som vd.

Källa: Almi, styrelsekartläggning 2023

Loading...

18 % kvinnor på styrelseposter

2023 bestod 18 % av styrelserna i värmländska bolag av kvinnor. Det är en ökning med 36 % från året innan.

Källa: Almi, styrelsekartläggning 2023

Vem driver företag?Medelåldern på företagare i Värmland är 53,3 år och 51,8 år för hela landet.Företagarfakta 2022, Företagarna.

Vem jobbar med vad?

Loading...

Vård och omsorg och socialtjänst

Inom den här sektorn utgörs arbetsstyrkan av 80 % kvinnor och 20 % män.

Källa: SCB

Loading...

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Här är siffrorna omvända och arbetsstyrkan utgörs av 81 % män och 19 % kvinnor.

Källa: SCB

Loading...

Byggindustrin

Den mest ojämställda branschen är byggindustrin där arbetsstyrkan utgörs av 92 % män och 8 % kvinnor.

Källa: SCB

Loading...

Hotell och restaurang

Bäst balans finns idag inom hotell och restaurang där arbetsstyrkan består av 47 % män och 53 % kvinnor.

Källa: SCB

Vem vill plugga vad?

Loading...

Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar väljer utbildning

I Värmland kan man redan i gymnasieåldern se en tydlig uppdelning och skillnad mellan tjejer och killar när det gäller vilka utbildningsprogram de väljer.

Näringslivets kvinnor och män

Vem blir sjuk eller skadad på jobbet?

Fler kvinnor än män är sjukskrivna, medan män i större utsträckning är inblandade i arbetsplatsolyckor. En orsak kan vara att kvinnor är mer stressade eftersom de ofta även ansvarar för barn och hemarbete, medan normer kring maskulinitet gör att män tar fler risker.

Kvinna och man diskuterar jämställdhet.

Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män?

Loading...

Fler kvinnor än män är sjukskrivna

Av sjukskrivna personer i arbetsför ålder är 66 % kvinnor och 44 % män.

Källa: Försäkringskassan 2022.

Loading...

Fler män än kvinnor råkar ut för arbetsplatsolyckor

Personer inblandade i olyckor på arbetsplatsen utgörs av 55 % män och 45 % kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverket, 2022.

Loading...

Fler kvinnor än män har anmält arbetssjukdom

Arbetssjukdom är när faktorer på jobbet påverkar en persons fysiska eller psykiska hälsa, och där är kvinnor kraftigt överrepresenterade. 73 % av anmälningarna kommer från kvinnor och 27 % från män.

Källa: Arbetsmiljöverket, 2022

Loading...

Fler män än kvinnor tar sitt liv

Under 2022 dog 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år.

Statistik om suicid (folkhalsomyndigheten.se)

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Loading...

Lönegapet i procent – en europeisk jämförelse

Tabellen visar lönegapet mellan könen i procent efter betald arbetstimme. I Sverige är lönegapet mellan män och kvinnor 11 % till männens fördel. Luxemburg är det enda landet i Europa där kvinnor och mäns löner är jämställda.

Källa: Eurostat 2022.

Loading...

Eftergymnasial utbildning – en europeisk jämförelse

Diagrammet visar hur många av männen, kvinnorna och den totala befolkningen som har en eftergymnasial utbildning. Sverige har med sina 16,7 procentenheter ett större glapp mellan män och kvinnor än många andra europeiska länder.

Statistik om suicid (folkhalsomyndigheten.se)

Källa: Eurostat 2022.

Utveckla företagetJämställda företag tar bättre beslut, har starkare innovationskraft, högre attraktivitet och är mer framgångsrika på lång sikt.Källa: ”The most diverse companies are now more likely than ever to outperform less diverse peers on profitability.” McKinsey & Company, 2020.

Fördelar med mångfald

Behåll viktig kompetens

Sannolikheten att medarbetare stannar kvar ökar med 47 % om organisationen jobbar med inkludering, mångfald och jämställdhet.

Källa: "Hybrid work: Making it fit with your diversity, equity, and inclusion strategy", McKinsey & Company, 2022

Blandad grupp människor runt ett bord.
Tre personer vid en kaffebryggare.

Fördelar med mångfald

Trivsel hos kollegorna

I en organisation som är inkluderande och jämställd ökar sannolikheten med 90 % att anställda anstränger sig för att hjälpa varandra.

Källa: "Hybrid work: Making it fit with your diversity, equity, and inclusion strategy", McKinsey & Company, 2022

Redo för förändring?

För att börja göra något på ett annat sätt måste man först förstå. Vad behöver förändras, och varför?

Jag är redo

En bebis på besök i kontorsmiljö omgiven av två män och en kvinna.