Till startsidan
Start /Om Schyst

Om Schyst

Schyst.se är en digital kunskapsbank för dig som vill bli mer medveten om dina egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. Innehållet hjälper dig bland annat att kommunicera jämlikt och inkluderande. På arbetsplatsen, på fritiden och i hemmet.

Jämställdhet och mångfald är viktigt för att Värmland ska uppnå en social hållbarhet. Det behövs för Värmlands attraktivitet, så att vi tillsammans är konkurrenskraftiga och framgångsrika. I Värmlandstrategin 2040 lyfts jämställdhet och mångfald fram som viktiga faktorer för Värmlands framtid. Schyst-metoden är en del i att göra sambanden begripliga mellan hållbar tillväxt, jämställdhet och mångfald. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.

2014 tog Region Värmland fram Schyst – en handbok till jämlik kommunikation. Nu har materialet uppdaterats och utökats till en digital kunskapsbank i samarbete med Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province inom projektet Attraktionskraft Värmland.

Om Region Värmland

Region Värmland är en politiskt styrd organisation och arbetar på uppdrag av invånarna. Regioner har ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid. Typiskt för dessa frågor är att de är gemensamma för hela länet och ofta kräver stora ekonomiska resurser.

Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Vi ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor.

Kontakta Region Värmland

Om Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Mer om Attraktionskraft Värmland

Kontakta Attraktionskraft Värmland

Katarina Nordmark
Region Värmland
katarina.nordmark@regionvarmland.se

Lena Witting
Region Värmland
lena.witting@regionvarmland.se

Emma Jakobsson
Compare
emma.jakobsson@compare.se

Louise Torevik
IUC Stål- och Verkstad
louise.torevik@iucstalverkstad.se

Elin Appel
Paper Province
elin.appel@paperprovince.com

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?