Till startsidan

Att välja ord

Uttryck som ”kvinnlig brandman” eller ”manlig sjuksköterska” riskerar att förstärka uppfattningen att det är ovanligt och konstigt att en kvinna respektive man har dessa yrken. Det är också vanligt att se rubriker som "Nya vd:n är en kvinna", medan "Nya vd:n är en man" är betydligt ovanligare eftersom det följer normen.

Ta hjälp av övningarna för att få syn på vilka ord som förstärker oönskade normer i din organisation och omgivning.

Gör så här

Lista uttryck som du tycker förstärker uppfattningen om att vissa yrken eller uppdrag är typiska för kvinnor respektive män.

Använd uttrycken och hitta på hela meningar, till exempel:
”De kvinnliga brandmännen provade sina nya arbetskläder.”
”Det råder brist på manliga barnmorskor.”

Diskutera

  • Vad händer om du byter kön i meningarna?
  • Finns det tillfällen då det ändå är relevant att berätta vilket kön en viss person har?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?