Till startsidan

Medveten fotografering

En bild förmedlar ett budskap till mottagaren vars första reaktion sker snabbt utan reflektion. Våra egna uppfattningar och erfarenheter bidrar till vad vi tolkar in i bilden. Vad vi känner och uppfattar beror på bildens komposition, motiv, samspel mellan avbildade personer, beskärning, storlek och om den samverkar med en rubrik eller text.

Tänk efter vad eller vem som visas i bild och varför samt vad eller vem bilden eventuellt utelämnar och varför.

Gör så här

Uppmana alla att ta med sin smartphone till övningen. Arbeta förslagsvis två-och-två eller i större grupper om ni är många.

Arrangera och ta bilder som ni tycker stämmer in på dessa teman:

  • Jämställdhet
  • Jämlikhet
  • Makt
  • Samarbete
  • Eget tema?

Diskutera

Gå igenom bilderna och förklara valet av motiv och komposition.

Diskutera vad ni ser, känner och uppfattar.

  • Vilka bilder var svåra att ta? Varför?
  • Vad har ni lärt er av övningen?

Några exempel

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?