Till startsidan

Se över bildbanken

Många organisationer och företag har bilder som kan används i olika sammanhang – till exempel på webben, i sociala medier, till nyhetsbrev, rapporter och inbjudningar.

Ta för vana att regelbundet gå igenom bildbanken. Vi har samlat många tips kring fotografering, bilder och annan visuell kommunikation.

Diskutera

Se på din bildbank ur ett helhetsperspektiv och ställ kontrollfrågor till dig själv.

  • Hur framställs män respektive kvinnor i våra bilder?
  • Hur är samspelet mellan män och kvinnor när de är i samma bild? Vem är aktiv, vem är passiv? Uppfattas deras relation som jämställd? Vart riktar de sina blickar?
  • Visar våra bilder jämställdhet, mångfald och jämlikhet?
  • Lever bildbanken upp till organisationens eller företagets värderingar?
  • Vilka bilder saknas i vår bildbank?

Gör så här

Förutom att radera de bilder som passerat bäst-före-datum, ta bort de bilder som du inte tycker lever upp till era ambitioner om jämställdhet, mångfald och jämlikhet. Gör en lista på nya bilder som behövs i arkivet för att du ska känna dig nöjd med helheten.

Vad säger bilderna?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?