Till startsidan

Vad menas med inkludering?

Inkludering innebär att alla känner sig välkomna, respekterade och delaktiga. Oavsett faktorer som kön, religion, etnicitet och sexuell läggning finns en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Det handlar om att alla ska

  • uppleva att det de säger och gör spelar roll
  • känna att de är betydelsefulla för sina kollegor och verksamheten
  • känna sig värdefulla.
Ett mötesrum med olika människor.

Varför är det viktigt?

Genuin inkludering ökar trivseln på arbetsplatsen och ger bättre förutsättningar för alla medarbetare att göra bra ifrån sig. När det känns givande och kul att gå till jobbet minskar sjukskrivningarna och personalomsättningen samtidigt som trivseln ökar. Inkludering är grunden till en sund och produktiv arbetskultur där medarbetare ställer upp för varandra och hjälps åt.

Ett par exempel

  • Jargong med sexistiska och rasistiska uttryck – som ofta förkläds som skämt – kan dra ner stämningen och skapa otrygghet. Ett respektfullt språkbruk leder till en ökad trygghet och trivsel.
  • Alla firar inte högtider enligt den svenska almanackan. Någon vill kanske jobba över julen för att kunna ta ledigt vid ett annat tillfälle.
  • En lokal som inte är anpassad kan göra det svårt för personer med nedsatt funktionsförmåga att vistas där. Det kan leda till att man går miste om talangfulla nyrekryteringar och besökare.
  • Av olika skäl kan och vill inte en del personer dricka alkohol. Genom att alltid erbjuda alkoholfria alternativ när det arrangeras after work känner sig alla välkomna.

Så kan du börja förändra

Gör en nulägesanalys:

  • Är det någon eller några medarbetare som inte hörs eller syns, som kanske ofta är sjukskrivna eller inte deltar på gemensamma aktiviteter? Finns det andra som tvärt om tar mycket plats och skämtar på andras bekostnad?
  • Finns det något missnöje som ofta lyfts på gemensamma möten eller vågar inte medarbetarna säga vad de egentligen tycker?
  • Har alla möjlighet att vara med på lika villkor? Respekteras olikheter? Ser och förstår alla värdet och styrkan i att vara olika?

Börja ta fram åtgärder och led med exempel. Det innebär att du visar vägen genom det sätt du interagerar med medarbetarna. Arbetsplatskultur bör alltid börja med ledningen. Om det känns svårt så ta hjälp av någon som är specialiserad på inkluderande arbetsplatser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?