Till startsidan

Vad är inkluderande kommunikation?

All kommunikation är överföring av information. Så fort vi pratar, skriver eller skickar en rolig kattbild till kompisen kommunicerar vi. Inkluderande kommunikation handlar om att uttrycka sig på ett sätt så att den som tar emot informationen känner sig inkluderad, värdefull och sedd.

Det handlar om att:

 • Visa att alla är lika mycket värda.
 • Visa att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 • Skildra historier och människor på ett respektfullt sätt.
 • Låta människor vara med på lika villkor.
 • Representera samhällets mångfald.
 • Skapa en känsla av gemenskap.
Ung man och kvinna i lagermiljö.

Varför är det viktigt?

Om vi inte är medvetna om sättet vi kommunicerar på kan vi upprätthålla, eller till och med förstärka, olika stereotyper och fördomar. Det i sin tur kan hindra både människor och företag från att utvecklas. När det inte går att känna igen sig i det som kommuniceras, eller upplever att budskapet är riktat mot någon annan, är det svårt att ta till sig information. Kommunikation handlar om respekt och inkludering. Om vi inte känner oss inkluderade och respekterade kan det bli svårt att ta emot budskap. 

Ett par exempel

 • Ett universitet som bara visar upp de manliga studenterna på webbutvecklarprogrammet kan signalera att kvinnor inte bör vara webbutvecklare.
 • En reportageserie med vd:ar där kvinnorna får frågor om familjelivet och männen om själva jobbet antyder att kvinnor i första hand ska vara mammor och att männen ska sätta jobbet först.
 • Könsspecifika uttryck som ”flygvärdinna” och ”riksdagsman” kan förstärka stereotypa uppfattningar om vem som passar till vilket jobb, medan jämlika uttryck som ”kabinpersonal” och ”riksdagsledamot” är mer inkluderande.
 • Bilder från en arbetsplats där alla har samma etniska ursprung antyder att den med en annan hudfärg inte platsar in. Detsamma om personer med nedsatt funktionsförmåga, könsöverskridande uttryck eller en viss ålder aldrig blir representerade i bilder eller texter.
 • Bilder där kvinnor är passiva och leende medan män är aktiva och bistra signalerar att kvinnor ska vara snälla och tillgängliga medan män ska vara handlingskraftiga och fokuserade.
Hantverkare bär såg tillsammans.
Tips!

Så kan du börja förändra

Ett utmärkt första steg är att läsa Schysts guide för inkluderande kommunikation. Där får du massor med kunskap och tips för att kommunicera schyst i både ord och bild

Läs guiden
Kvinna i rullstol och man vid konferensbord.
Tips!

Gör övningarna

Samla kollegorna och gör övningarna för kommunikation som finns i verktygslådan.

Till verktygslådan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?