Till startsidan

Vad innebär mångfald?

Mångfald på en arbetsplats betyder att det finns en variation och en bredd bland medarbetarna, till exempel när det kommer till kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och funktionsförmåga. Att medarbetarna har skilda och unika livserfarenheter ses som en tillgång.

Det handlar om att skapa en miljö där olika perspektiv, erfarenheter och idéer både välkomnas och respekteras.

Ett mötesrum med olika människor.

Varför är det viktigt?

När olika synsätt och erfarenheter möts ökar innovationsförmågan och kreativiteten. Mångfald kan också göra arbetsplatsen mer attraktiv för nya medarbetare, och därmed kan arbetsgivarna välja bland fler talangfulla arbetssökande. Dessutom ökar företagets förmåga att förstå och nå olika marknader och kundgrupper. Detta visar forskning inom området.

Forskningen visar också att de positiva effekterna från mångfald kommer genom inkludering som du kan läsa om här. I korthet så kan du genom mångfald och inkludering skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda, respekterade och uppmuntrade att bidra. Det är ett fint sätt att öka trivseln, behålla medarbetare och allt som oftast öka vinsten

Ett par exempel

  • Nyexaminerade Anna, 23 år, kan genom sitt sätt att se på saker ge värdefull input kring rutiner, produkter och marknadsföring.
  • Anders, 58 år, har erfarenhet och den slags trygghet som kommer efter flera års arbetslivserfarenhet. Det i sin tur ger verksamheten både stabilitet och trovärdighet.
  • Kvinnor och män kan utifrån sina respektive erfarenheter ge perspektiv på verksamhet, arbetssätt och kundgrupper. Detsamma gäller för personer från olika kulturer och trosuppfattningar.
  • Kim med nedsatt funktionsförmåga kan, utöver att bidra med sin kompetens, ge viktig feedback på tillgänglighetsanpassning av både produkter och tjänster.
  • Ahmed med invandrarbakgrund kan, utöver sin kompetens, även bidra med kunskaper om sin ursprungskultur, vilket i sin tur kan öppna dörrar till nya marknader och kundgrupper.

Med andra ord kan en mångfald av medarbetare bättre spegla bredden i samhället – med dess förväntningar, behov och önskemål på service, varor och tjänster.

Så kan du börja förändra

Det är lätt hänt att under rekryteringar anställa personer som påminner om en själv, både när det kommer till bakgrund, kön och etnicitet. Vi tenderar nämligen att välja det vi känner igen. Så börja med att aktivt rekrytera medarbetare från olika bakgrunder och inled ett internt arbete med att skapa en kultur som välkomnar och värdesätter olikheter.

Om det känns knepigt att börja leta medarbetare utanför ”de vanliga” vägarna kan du gärna ta hjälp av en rekryteringsfirma. Kom då ihåg att i beställningen specificera att du vill ha en breddad rekrytering. En fördel med att välja en rekryteringsfirma är att de oftast har fler kontaktvägar, många databaser och inte är påverkade av olika interna företagskulturer.

Om det i personalstyrkan redan finns tre medarbetare som heter David och är 45 år gamla, så ska kanske nästa medarbetare heta Damir, Diana eller Derifa och vara 25 år? Fundera på vad det kan tillföra arbetsplatsen och hur verksamheten kan utvecklas genom mångfald.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?