Till startsidan

Vad är egentligen normer och fördomar?

Normer är de oskrivna regler som styr hur vi förväntas vara, se ut och agera. Normer uppstår för att göra det enklare att leva i samhället och förstå sin omgivning. En norm är till exempel att vänta på sin tur i en kö, och genom att följa normen undviks konflikter. Men vissa normer hänger ihop med maktstrukturer och i stället för att underlätta i vardagen blir människor begränsade, nedvärderade och underminerade.

Fördomar är förutfattade åsikter, attityder eller stereotyper om en annan person eller grupp. Fördomar baseras ofta på kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning och kan uppstå när man saknar tillräckligt med erfarenhet eller kunskap för att göra en korrekt bedömning. Typiska fördomar är att alla kvinnor vet hur man sminkar sig och att män vet hur man byter däck på bilen.

Det handlar om att:

 • Normer styr vår vardag och hur vi agerar gentemot varandra.
 • Samtidigt som normer kan underlätta samspelet mellan människor leder de också till begränsningar och hinder.
 • Fördomar gör att vi på förhand tillskriver människor vissa egenskaper.
 • Förutfattade åsikter gör det mycket svårare för människor att visa sina personliga egenskaper och kompetens.
Person i korridor.

Varför är medvetenhet om normer och fördomar viktigt?

Normer och fördomar kan leda till orättvisa behandlingar som i sin tur bidrar till diskriminering och ojämlikhet i samhället. Till exempel tenderar det som kvinnor gör att värderas lägre än det som män gör. Det i sin tur påverkar kvinnors löner, karriärmöjligheter och status. Personer med utomskandinaviska namn blir inte kallade till arbetsintervjuer i samma utsträckning som personer med typiska svenska namn. Det gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Genom att vara medveten om normer och arbeta mot fördomar läggs grunden till en mer inkluderande och rättvis värld. Bortanför fördomarna får människor chansen att visa vad de går för, utvecklas och kan bidra med sina unika kunskaper och erfarenheter. Med andra ord blir världen rikare och mer intressant, och arbetsplatsen blir mer produktiv.

Ett par exempel på normer

 • Att kvinnor förväntas vilja ha barn.
 • Att en familj består av en kvinna, en man och deras biologiska barn.
 • Att män inte ska visa känslor (förutom i sport-sammanhang).
 • Att ”svensk” är detsamma som att vara ljushyad.

Ett par exempel på fördomar

 • Att alla personer från Mellanöstern är troende muslimer.
 • Att män är bättre på teknik än kvinnor.
 • Att personer med övervikt är lata.
 • Att homosexuella män är fjolliga.

Så kan du börja förändra

Utbilda och skapa medvetenhet

Börja med dig själv! Medvetandegör och inspirera sedan de andra på din arbetsplats. Genomför gärna en digital utbildning eller använd en sakkunnig för att leda utbildningen. När ni har en gemensam förståelse och medvetenhet kring normer och fördomar kan ni identifiera dem och förstå hur de påverkar er arbetsvardag.

Övningar och filmer för arbetsplatsträffar

Jobba med mångfald och inkludering

Många av stegen inom Schyst går hand i hand med varandra. När ni skapar en kultur på arbetsplatsen där mångfald uppmuntras och inkludering prioriteras så kommer det bli naturligt att även fördomar och vissa normer ifrågasätts. Det normkritiska tänkandet blir en självklar del av vardagen.

Schyst-metoden

Se över rutinerna

Är det så att vissa personer alltid råkar få samma arbetsuppgifter, eller tvärtom aldrig får chansen att prova på något annat? Om så – varför? Kanske Farah aldrig får hålla presentationer för kunder för att hon har en brytning, eller att Johan aldrig ombeds fixa fika och koka kaffe för han är man?

Se över rekryteringsprocessen

Ibland är det svårt att få syn på normer för de är så djupt rotade i samhället eller den egna arbetskulturen. Ta då hjälp eller använd en anonymiserad rekryteringsprocess där de arbetssökandes namn, kön och ursprung inte syns i de första stegen.

Jobba kontinuerligt

Precis som det behövs regelbunden träning för att behålla styrka och kondition, så behöver normkritiskt tänkande fortsätta över tid. Håll arbetet vid liv och gör regelbundna avstämningar och utvärderingar.

Försök att få syn på dina privilegier

Det är naturligt att utgå från sig själv i mötet med andra människor. Om man själv är heterosexuell ligger det nära till hands att utgå från att andra också är det. Om man själv aldrig blivit bortvald på grund av sin hudfärg eller kön är det svårt att förstå hur andra upplever det. Fundera över vad du själv tar för givet, och vänd sedan på det. Då blir det lättare att förstå andras situation

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?