Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /E /ESBLcarba

ESBLcarba

ESBLcarba är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vad är ESBLcarba?

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriaceae kan bära på, vanligen E.coli eller Klebsiella. ESBLcarba kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner. ESBLcarba kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-bakterier. Detta innebär att ESBLcarba är höggradigt resistent. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål.  

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Handläggning vid nyupptäckt ESBLcarba

  • Meddela patienten provsvaret. Ge information om ESBLcarba både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
    Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om ESBLcarba-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Vid nyupptäckt fall av ESBLcarba i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast Smittskydd Värmland.
  • Märk journalen i Cosmic med ESBLcarba, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen - RUT-09748 (pdf) Pdf, 945 kB..
  • Gör en klinisk smittskyddsanmälan i Sminet.
  • Remittera patienten till infektionsmottagningen för uppföljning som sker enligt lokal rutin för infektionskliniken. 

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar av ESBLcarba

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal var god se sidan om multiresistenta bakterier (MRB) respektive sidan MRB personal.

Avskrivning av ESBLcarba-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av ESBLcarba kan variera från månader till år. Individuell bedömning görs i samråd med Smittskydd Värmland. Riktlinjer för avskrivning av ESBLcarba-bärarskap finns för närvarande inte. 

ESBLcarba hos vårdpersonal

Se MRB - personal - Smittskydd Värmland (regionvarmland.se)

Lokala rutiner

Riskområden, screening och riskfaktorer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?