Till startsidan
Start /Vårdhygien /Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har ökad motståndskraft mot flera antibiotika och som därför oftast är svårare att behandla.

Om bakterier vore synliga - film av Karolinska Universitetssjukhuset

Utveckling av MRB beror på alltför frikostig användning av bredspektrumantibiotika. Förekomsten av MRB har senaste åren ökat kraftigt globalt och även i Sverige. Mängden utlandsresor ökar också och därmed risken för att exponeras för och bli bärare av MRB. De kliniskt viktigaste grupperna av MRB är MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE. En övrig grupp av MRB är multiresistenta gramnegativa bakterier som inte är ESBL, t.ex. multiresistent Pseudomonas aerigunosa och Acinetobacter baumanii. 

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig fördröjas eller undanhållas patient p.g.a. misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRB.

MRB-screening av patient

Att upptäcka bärarskap/infektion av multiresistenta bakterier (MRB) är viktigt för att förhindra spridning av MRB i samband med vården och för att vid behandlingskrävande infektion kunna ge rätt antibiotikabehandling.

Slutenvård 

MRB-screening av patient i slutenvård och vid upprepade polikliniska sjukvårdande behandlingar på sjukhus Pdf, 193 kB.

Handläggning MRB-screening av patient i slutenvård och vid upprepade polikliniska sjukvårdande behandlingar på sjukhus.

Handläggning MRB-screening av patient i öppenvård.

Handläggning av patient med MRB

Handläggningen beror på vilken MRB som upptäcks och stor hänsyn tas till riskfaktorer för bärarskap och smittspridning. Se information under respektive MRB: 

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade av MRB och ska inte behandlas. 

Dokumentation

Dokumentera bärarskap av MRB med en tydlig anteckning i patientens journal.
Märk journalen i Cosmic med aktuell MRB, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen - INS-09721  Pdf, 945 kB.(pdf.se) Pdf, 124 kB.. Pdf, 945 kB.

Riskområden

Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden
Obs! Kan endast öppnas av användare i Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?