Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /V /Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

VRE är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vad är VRE?

VRE är enterokocker som blivit resistenta mot vankomycin. Enterokocker är bakterier som normalt förekommer i tarmen. Vankomycin är ett antibiotikum som används vid svåra infektioner orsakade av bland annat enterokocker. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, det vill säga via händer, ytor och föremål.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om VRE muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård samt kommunal vård) om VRE-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  • Märk journalen i Cosmic med VRE, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen - RUT-09748 (pdf) Pdf, 945 kB.
  • Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  • Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Samtliga nyupptäckta fall ska rapporteras och smittspåras i samråd med Smittskydd Värmland.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar av VRE

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal var god se sidan om multiresistenta bakterier (MRB) respektive sidan MRB personal.

VRE hos vårdpersonal

Se MRB - personal - Smittskydd Värmland (regionvarmland.se)

Lokala rutiner

Avskrivning av VRE-bärarskap (smittfriförklaring) 

Tiden för bärarskap av VRE varierar sannolikt från månader till år. Det finns inga nationella riktlinjer för avskrivning av VRE-bärarskap. Efter individuell bedömning kan man i vissa fall överväga att avskriva bärarskap av VRE. Observera att det finns vissa riskfaktorer som med nuvarande kunskap är oförenliga med avskrivning av VRE. En eventuell avskrivning av VRE-bärarskap görs enligt strikta kriterier och får endast göras i samråd med Smittskydd Värmland.

Utbildningsfilm

Hur skulle det kunna se ut om resistenta bakterier (VRE) fick fritt spelrum på ett sjukhus? Det testar slutenvården Funktion Akut i Huddinge i den här utbildningsfilmen "Om bakterier vore synliga".

Riskområden, screening och riskfaktorer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?