Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård

Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett nära samarbete med alla kommuner i Värmland och arbetar fortlöpande med att minska smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det finns ett avtal med alla kommuner i Värmland där det ingår ett väl fungerande nätverk för vårdhygieniska frågor mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och Smittskydd Värmland. Aktuella frågor som tas upp på dessa möten är till exempel basala hygienrutiner, hygienombud och vårdhygieniska rutiner. Nätverket har möten kontinuerligt.

Sedan 27 juni 2022 finns en gemensam vårdhygienisk strategi för Värmlands kommuner (pdf) Pdf, 232 kB.. Denna strategi ska vara ett vägledande dokument för att underlätta det vårdhygieniska arbetet i verksamheterna och utgöra underlag för verksamheternas lokala rutiner.

Dokument

På följande sidor hittar du dokument som är utarbetade för kommunal vård och omsorg:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?