Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Hygienombud och hygienansvarig sjuksköterska kommunal vård

Hygienombud och hygienansvarig sjuksköterska kommunal vård

Det är enhetens chef som har huvudansvaret för det vårdhygieniska arbetet på enheten. På varje enhet ska det finnas minst en medarbetare som har uppdraget att vara hygienombud. Inom varje kommun ska det också finnas hygienansvariga sjuksköterskor.

Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud och det är sjuksköterskans chef som ger uppdraget att vara hygienansvarig sjuksköterska. De ska fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete på enheten, delta i nätverksträffar med andra hygienombud och hygienansvariga sjuksköterskor Smittskydd Värmland har utarbetat uppdragsbeskrivningar och rekommenderar följande:

Det är viktigt att man redan från början är medveten om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Man ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmötet ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

För att på ett effektivt sätt följa upp aktiviteterna som hygienombudet utför, är det lämpligt att göra en enkel sammanfattning i slutet av året.

Mall sammanfattning av hygienarbetet - FOR-23485 (Word-formulär) Word, 65 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?