;
Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Asyl- och flyktingfrågor / Läkemedel för asylsökande

Läkemedel för asylsökande

Alla asylsökande får ett s.k. LMA-kort av Migrationsverket. LMA-kortet är försett med fotografi och uppgifter om bl.a. giltighetstid, namn och födelsetid. På baksidan skall det finnas en påklistrad lapp med namn och telefonnummer till den förläggning där personen är registrerad. Varje barn skall ha ett eget LMA-kort.

Asylsökande omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta. Asylsökande som kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan har rätt att få läkemedel och vissa andra varor subventionerade av Migrationsverket.

För asylsökande som har fyllt 18 år är subventionen dock begränsad till läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i 6 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., d.v.s. vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Det innebär t.ex. att läkemedel vid fertilitetsbehandling inte subventioneras.

Läkemedel och andra varor som subventioneras av Migrationsverket:

Läkemedel, stomiartiklar, förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånen subventioneras av Migrationsverket.

Egenavgift

Asylsökande skall vid varje expeditionstillfälle betala 50 kr för högst tre månaders behov av läkemedel på recept som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen betalas ytterligare 50 kr per förskrivare och/eller utskrivningstillfälle.

Asylsökandes skyldighet att betala avgifter för vård och receptförskrivna läkemedel kompletteras av ett särskilt högkostnadsskydd som administreras av Migrationsverket. Asylsökande som har ett mer omfattande behov av vård eller medicin här rätt till särskilt bidrag, om den asylsökandes kostnader för vårdavgifter överstiger 400 kronor inom loppet av en sexmånadersperiod. Syskon räknas in i samma period och belopp.

Insulin

Asylsökande skall betala egenavgiften för insulin.

Stomiartiklar

Asylsökande skall vid varje expeditionstillfälle betala 50 kr för högst tre månaders behov av stomiartiklar som förskrivits på hjälpmedelskort av samma förskrivare vid samma tillfälle.

Förbrukningsartiklar

Förbrukningartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering som förskrivits på hjälpmedelskort betalas helt av MIgrationsverket. Vid varje expedieringstillfälle får behovet för högst tre månader lämnas ut.

Livsmedel

För livsmedel som skrivits ut av läkare på livsmedelsanvisning till barn under 16 år skall asylsökande vid varje expeditionstillfälle betala 50 kr för det beräknade behovet för högst tre månader för livsmedel som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare.

Förskrivningar med flera uttag

En förskrivning av läkemedel, stomiartiklar, förbrukningsartiklar eller livsmedel får expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden var avsedd att tillgodose. Undantag från detta kan medges i särskilda fall.

Telefonarvode

Arvode till förskrivare vid inringning av telefonrecept skall betalas av den asylsökande.

Smittskyddsläkemedel

Läkemedel enligt smittskyddslagen (2004:168) är helt kostnadsfria för asylsökande. Hela kostnaden ersätts av Migrationsverket.

Hantering på apoteket

Öppenvårdsapoteket lämnar kvitto på det belopp som den asylsökande har betalat kontant. Apoteket ersätts av Migrationsverket.

Övrigt

Om något är oklart beträffande LMA-kortet, den asylsökande eller vilka varor som omfattas skall öppenvårdsapoteket, kontakta den mottagningsenhet som är angiven på LMA-kortet. Rätten till subvention skall kunna styrkas vid expeditionstillfället. Om det inte går att klargöra att personen ifråga har rätt till subvention av Migrationsverket måste hela kostnaden betalas av den asylsö-kande. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen hade rätt till subvention.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats