Till startsidan
Till startsidan

Tandvård för asylsökande

Asylsökande barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård tills de fyller 18 år. De har samma rätt till tandvård som svenska barn. Från 18 års ålder har asylsökande bara rätt till akut tandvård. Det gäller svår tandvärk, särskilt vid svullnad och feber. 

Rättigheter

Barn och ungdomar

Asylsökande barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård tills de fyller 18 år. De har samma rätt till tandvård som svenska barn. Folktandvården kallar asylbarn till närmaste klinik för kontroll.

Resa med kollektivtrafik till och från kliniken är gratis mot uppvisande av kallelse.

Barn har alltid rätt till en ledsagare på sin egen kallelse. Om behov finns av en extra medföljande (till exempel den andre föräldern) skrivs blanketten ut i två exemplar.

Vuxna

Från 18 års ålder har asylsökande bara rätt till akut tandvård. Det gäller svår tandvärk, särskilt vid svullnad och feber. Akut vård kostar 50 kronor per besök.

Resa med kollektivtrafik till och från kliniken är gratis mot uppvisande av kallelse.

Så går det till

1. Ett samtal kommer in

Den asylsökande kontaktar klinik, förklarar hur det känns och bokar tid. Vuxna har rätt till akut tandvård, underåriga har rätt till samma vård som svenska barn.

Socialstyrelsen om begreppet "Vård som inte kan anstå" (socialstyrelsen.se)

Behövs en tolk vid samtalet kan du anlita en akut tolk eller använda appen Care to translate. Båda varianterna är kostnadsfria för den asylsökande. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Hen översätter bara vad patienten och tandvårdspersonalen säger. 

Informera patienten om att:

 • Resa är gratis
  Att patienten reser gratis med lokaltrafik till kliniken vid uppvisande av kallelse. För underårig patient frågar du om en ledsagare behövs, exempelvis en förälder. Skriv då ut två kallelser som de kan visa upp för busschaffören och få gratis resa.
 • Hålla tiden
  Vikten av att komma i tid för att få vård.
 • Tolk går att få
  Att om en tolk behövs så ser kliniken till att den finns tillgänglig.
 • Intyg behövs
  Att LMA-kort, eller kvitto på asylansökan om asylsökande inte hunnit få sitt kort, ska visas upp vid besöket. 
 • Kostnaden
  Vuxna betalar 50 kronor per besök för akut tandvård. Övrig vård kostar enligt ordinarie prislista.
  Barn och ungdomars vård är gratis.

2. Boka en tolk inför besöket

Om behov finns har den asylsökande rätt till tolk, utan kostnad. Kliniken bokar tolken i förväg.

Tolkförmedling

3. Under besöket

Beställd tolk anlitas enligt vald metod vid bokningen.

Patienten visar upp sitt LMA-kort eller kvitto på asylsökan innan undersökning och behandling.

Vuxna betalar 50 kronor för sitt besök.

Den asylsökande har rätt till akut och nödvändig tandvård, som inte kan anstå.

Socialstyrelsen om begreppet "Vård som inte kan anstå" (socialstyrelsen.se)

Vid besöket

Kontrollera att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort. Om ej giltigt, så kan det röra sig om en person som fått avslag på sin asylansökan och vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I båda fallen ska LMA-numret anges vid fakturering.

Efter besöket

Vid fakturering till Region Värmland ange:

 • LMA-nummer
 • patientens namn
 • åtgärd
 • datum för vård
 • pris enligt folktandvårdens taxa, minus 50 kronor, som personen ska betala själv till kliniken vid besöket

Skicka fakturan till:

Region Värmland
beställar-ID 2310101
Box 5081
650 55 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats