Till startsidan

Avsnitt 7: Sjukresor

Region Värmland lämnar i vissa fall ersättning för de kostnader patienten haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning.

Ersättningen uppgår till den summan som överstiger den fastställda egenavgiften. Egenavgiften är den avgift som patienten betalar. Kvitton för sjukresor ska vara inskickade senast 1 år efter vårdbesöket.

 • Resa till vårdcentral (primärvård): ersättningen lämnas för resa till närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där patienten är listad.
 • Resa till öppen specialistvård: valfritt i länet.
 • Resa till sjukhus: Ersättningen lämnas till valfritt sjukhus inom länet inklusive Karlskoga lasarett.
 • Resa till tandvård: Till offentlig eller privat vårdgivare inom länet.
 • Resa till högspecialiserad vård som inte finns i länet och när patienten fått remiss utanför länet. Det kan gälla när patienten får vård utanför länet med vårdgarantin och till vårdbesök där patienten ska få så kallad ”Second opinion”.

 • Gynekologisk hälsokontroll
 • Barn- och mödrahälsovård
 • Företagshälsovård
 • Vaccinationer
 • Friskintyg
 • Egenträning
 • Information
 • Patientutbildning
 • Aortascreening
 • Resor enligt smittskyddslagen (SML/LML)
 • Frivillig permissionsresa
 • Egen vårdbegäran

Egenavgifterna ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor, med undantag för asylsökande som har ett särskilt högkostnadsskydd vilket hanteras av Migrationsverket.

 • Buss: 0 kronor
 • Tåg: 0 kronor
 • Anslutning vid särskilda behov: 0 kronor
 • Servicelinje: 50 kronor
 • Taxi, barn och ungdomar (0-19 år): 0 kronor per enkelresa
 • Taxi, vuxna: 150 kronor per enkelresa
 • Liggande sjuktransport: 150 kronor per enkelresa
 • Privat bil, barn och ungdomar (0-19 år): 0 kronor per enkelresa
 • Privat bil, vuxna: 90 kronor per enkel resa
 • Flyg: 200 kronor

Asylsökande betalar samma avgift som folkbokförda i Värmland, dock högst 40 kronor. (Förording 1994:362)

Information till patienter om sjukresor (1177.se/sjukresor)

Avgiftsfrihet gäller för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (enligt förordning 1984:908).

Högkostnadsskyddet för sjukresor uppgår till 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, vilket för år 2024 innebär 2 800 kronor.

Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft sjukresor som sammanlagt uppgår till 2 800 kronor får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Barn i samma familj får räkna samman egenavgifterna i högkostnadsskyddet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?