Till startsidan
Till startsidan

Folkhälsoveckan 24–28 april 2023

Bidrar du och din organisation till god och jämlik hälsa? Eller vet du inte om ni kanske gör det? I båda fallen kan folkhälsoveckan vara något för dig. Under veckan får du veta mer om folkhälsa, om god och jämlik hälsa och om att bidra där du är.

Personer i olika åldrar står eller går under ett träd med både landsbygd och storstad i bakgrunden.

God folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt och att den också är så jämlikt fördelad som möjligt i olika grupper. Många bidrar till god folkhälsa där de är – till exempel i sitt arbete eller genom engagemang i olika organisationer.

God folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt och att den också är så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället. Vad det innebär pratar vi mycket om under folkhälsoveckan. Vi pratar också om hur du bidrar till folkhälsa när du engagerar dig för att andra människor ska må bra.

Temat för folkhälsoveckan 2023 är Folkhälsa – där du är. Veckan erbjuder frukostseminarier samt den årliga konferensen om Överenskommelsen Värmland, som i år har en bred målgrupp och två olika spår.

Tid och plats

Måndag 24 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–9:30.

Tisdag 25 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–9:30.

Onsdag 26 april: Konferensen Folkhälsa – där du är, på Karlstad CCC klockan 9–16.

Torsdag 27 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–9:30.

Fredag 28 april: Digitalt frukostseminarium klockan 8:30–9:30.

Målgrupp

Folkhälsoveckan 2023, med temat Folkhälsa där du är, har en bred målgrupp. Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar med folkhälsa, vill veta mer om folkhälsoarbete eller är intresserad av Överenskommelsen Värmland.

Du kanske är medarbetare, chef eller politiker inom någon kommun eller Region Värmland. Du kan också finnas inom ett företag eller en idéburen organisation eller bara vara allmänt intresserad.

Program

Frukostseminarier om folkhälsa

Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30–9:30 har vi digitala frukostseminarier.

Vi erbjuder föreläsningar om vikten av att många organisationer arbetar med folkhälsa på många olika sätt. Föreläsarna kommer från Region Värmland, Örebro universitet, Länsstyrelsen i Värmland, kommuner i Värmland och idéburna organisationer i Värmland.

Ingen deltagaravgift tas ut men du behöver anmäla dig för att få länk till seminarierna.

Här kan du läsa mer om programmet för frukostseminarierna.

Konferensen Folkhälsa där du är – årlig konferens om Överenskommelsen Värmland

Onsdag 26 april klockan 9–16, med incheckning från klockan 8:30, har vi en konferens som Region Värmland och Värmlands idéburna arrangerar tillsammans.

Under förmiddagen ges två tematiska inriktningar som du som deltagare väljer mellan och anmäler dig till.

  • Idéburen sektor i Värmland – för dig som har intresse för idéburen sektor och Överenskommelsen Värmland.
  • Folkhälsa i Värmland och i Sverige – för dig som vill veta mer om vad som är aktuellt inom folkhälsa just nu.

Under eftermiddagen fortsätter programmet med gemensam workshop och politikerpanel.

Ingen deltagaravgift tas ut. Anmäl dig senast 13 april.

Här kan du läsa mer om konferensen.

Folkhälsa på Instagram

Även på Region Värmlands Instagram är det folkhälsovecka 24–28 april. Då berättar vi mer om vad folkhälsa är, varför vi behöver arbeta med folkhälsa, vilka som bidrar till god, jämlik och jämställd hälsa och om hur det går till.

Här hittar du Region Värmlands Instagram.

Kostnad

Ingen deltagaravgift tas ut för varken frukostseminarierna eller konferensen.

Anmälan

Du behöver anmäla dig till både frukostseminarierna och konferensen.

Sista anmälningsdag för frukostseminarierna är dagen innan det seminarium som du vill delta. Sista anmälningsdag för konferensen är 13 april.

Anmäl dig här.

Avbokning

Fram till och med 13 april kan du ändra dina uppgifter eller avboka din anmälan till konferensen.

Arrangör

Arrangör för frukostseminarierna är Region Värmland. Konferensen genomför vi tillsammans med organisationen Värmlands idéburna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats