Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Experio worklab / Design i arbetsmiljöarbetet

Design i arbetsmiljöarbetet

Vi lever i en föränderlig värld där nästan inget är beständigt. Bristen på förutsägbarhet skapar osäkerhet och svårigheter att göra prognoser enligt gamla trender, då olika variabler rör sig snabbare. Allt påverkar varandra i mer komplexa kedjor. Enkla orsak-verkan-samband existerar sällan.

Komplexa frågor kräver fler perspektiv

Kunskap blir snabbt gammal och sociala förmågor allt viktigare. Strukturer för ökad flexibilitet och anpassningsförmåga krävs samt utveckling av medarbetares förändringsförmåga. Förmågan att leda sig själv och andra i en komplex och föränderlig värld kommer bli allt mer viktig.

Ett problem är komplext när det finns flera olika uppfattningar om hur det kan lösas och om det är svårt att förutse konsekvenser, beslut och aktiviteter. För att ta sig an komplexa problem behöver man pröva sig fram.

God hälsa och arbetsmiljö är exempel på komplexa områden där många faktorer påverkar. Vi behöver då många kompetenser och flera perspektiv för att förstå olika behov och lösningar.

Hur kan vi skapa struktur och kultur där medarbetares profession och engagemang tas tillvara?

Dialog och berättelse för att definiera problemet

I en designprocess vill vi säkerställa att vi vet vilket problem som ska lösas innan vi börjar fundera hur problemet ska lösas.

Låter ganska självklart och enkelt. Men ändå ganska komplext. Vem får bestämma hur problemet ska definieras, och hur det ska lösas? Inte sällan är problemet förutbestämt och olika aktörer får i uppgift att skapa lösningar. Lösningar som kanske inte alls adresserar problemet. Så hur gör vi för att säkerställa att vi löser rätt problem innan vi löser det rätt?

Röd triangel med frågetecken och en grön triangel med utropstecken. En 

Figuren visar att det är viktigt att ringa in rätt problem och sedan lösa det problemet på rätt sätt.

För att säkerställa att vi löser rätt problem kan man bland annat skapa utrymme för ytterligare ett kunskapsområde - dialogen och berättelsen. Vi tror inte att all sanning och allt beslutsunderlag finns i siffrorna och de årliga medarbetarenkäterna. Vi tror att vi kan få ett mer fullständigt kunskapsunderlag för beslut och utveckling om vi även tar hänsyn till upplevelser, erfarenhet och reflektioner från dem som vi finns till för och från alla dem som utför tjänsterna som vi tillhandahåller.

Så förutom att samla in denna kvalitativa data, behöver vi sitta ner tillsammans och förstå den, skapa empati och lyssna på varandras perspektiv. För att ringa in problemet.

Och bara genom att involvera användarna skapas flera värden såsom:

  • Ökad förståelse
  • Delaktighet
  • Riktning
  • Gemsamma utmaningar och mål.
  • Glädje av att få vara med och påverka sin egen arbetsmiljö.

Ett HUR för att jobba aktivt med friskfaktorer.

Från Hej Engagemang, konsultpartner inom ledar- och organisationsutveckling hämtar vi detta citat:

”Dialog är kanske det mest kraftfulla verktyget för att skapa engagemang, ägarskap och handling. Därför är mer utrymme för dialog önskvärt. Forskning visar att det finns en stark koppling mellan högt engagemang, stark inre motivation där våra psykologiska behov är tillgodosedda och grad av välmående. Dessutom är det så att ju bättre vi mår desto bättre och mer hållbart presterar vi. När engagemanget och välmåendet ökar går vår produktivitet upp markant samtidigt som vi orkar vara uthålliga i våra prestationer.”

Hej Engagemang (hejengagemang.se)

Designmetoder i arbetsmiljöarbetet Metoder, verktyg och mallar för att involvera medarbetare.
Inspirationsmaterial Så här gjorde vi! Exempel på utvecklingsprocesser.
Bygga designförmåga Här finns filmer för dig som är nyfiken på kunskapsområdet design och tjänster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats