Till startsidan

Om projektet Experio Worklab

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tagit sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. Vi använder oss av tjänstedesign där vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla arbetssätt och testa nya vägar.

Problem

Sjukfrånvaron är hög hos många arbetsgivare och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken. De mest utsatta yrkesgrupperna finns inom vård, omsorg och skola – som samtidigt har utmaningar med kompetensförsörjningen. I längden drabbar sjukfrånvaron offentlig sektor som attraktiv arbetsplats och vakanser påverkar hur väl vi kan utföra våra uppdrag.

Arbetsplatsen har en viktig roll att främja hälsa, förebygga ohälsa och att skapa hållbar återgång efter sjukfrånvaro.

Genomförande

Projektet startade den 1 maj 2019 och avslutas den 30 april 2022. Vi använder oss av tjänstedesignlogik och tjänstedesignprinciper för att utforska och förstå medarbetares och chefers behov, beteenden och drivkrafter för att kunna skapa individuella och strukturella lösningar som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv.

I arbetet integrerar vi även de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Så många som 49 enheter och 1380 medarbetare och chefer har omfattats i arbetet.

Projektansökan (pdf) Pdf, 933 kB.

Deltagande aktörer

Projektägare är avdelningen för hållbar utveckling på Region Värmland och projektet har medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet består av sju delprojekt hos värmländska arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter i kommun, region och stat.

Deltagande organisationer är:

  • Eda kommun
  • Filipstads kommun
  • Försäkringskassan
  • Karlstad kommun
  • Kristinehamns kommun
  • Region Värmland
  • Säffle kommun

Utvärdering av projektet

Tidigare projekt

Experio Worklab har föregåtts av flera förstudieprojekt som har fokuserat på att kartlägga individers behov och upplevelser under sin sjukfrånvaro:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?