Till startsidan

Kompetensforum:
Kan tjänstedesign förbättra arbetsmiljön?

Den 9 februari 2022 arrangerades ett webbsänt seminarium där vi delade lärdomar från det treåriga samarbetsprojektet Experio WorkLab. Här kan du se en inspelning från seminariet.

Vi har använt tjänstedesign för att ta oss an arbetsmiljöutmaningar på nya sätt. Under seminariet berättade vi om vad tjänstedesignens logiker, principer och metoder handlar om samt varför och när det kan vara en lämplig metod i utvecklingsarbeten.

Innehållet vänder sig till dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor och nyfiken på tjänstedesign. Kanske arbetar du som ledare eller inom någon stödfunktion, exempelvis HR. Eller så arbetar du med något helt annat men är intresserad av att veta mer om tjänstedesign och arbetsmiljöfrågor.

Deltagande verksamheter ger konkreta, praktiska exempel på hur de arbetat med att involvera medarbetare och chefer i utvecklingsarbetet. Dels verksamhetsnära i enskilda enheter, dels på flera nivåer genom utveckling av policys.

Designforskare pratar om vilka organisatoriska och sociala strukturer som krävs för att skapa förutsättningar att arbeta i en användardriven riktning samt hur design kan bidra till normmedvetna processer och lösningar, där olika perspektiv får utrymme.

Projektets externa utvärderare delger vilka resultat projektet uppnått.

Program

Inledning

Introduktion av projektet och varför vi valt att ta oss an utmaningen med hjälp av tjänstedesign

Sofia Axelson, projektledare

Vad är tjänstedesign?

Elina Svensson, tjänstedesigner

Vad vi har lärt oss av att använda tjänstedesign i utvecklingen av arbetsmiljön

Exempel och Eda kommun, Karlstads kommun och Filipstads kommun genom presentation och paneldialog.

Vad krävs för att arbeta med design?

Normmedveten design

Åsa Wikberg-Nilsson, professor i design Luleå tekniska universitet

Designförmåga och kapacitet

Lisa Malmberg, forskare och tjänstdesigner Region Sörmland

Slututvärdering av Experio WorkLab

Ulrika Sävje, utvärderare och Eva-Karin Anderman, tjänstedesignexpert, Ramboll Management Consulting

Summering av dagen och avslut

Insikter, utmaningar och test av arbetsmiljöutmaningar
Sofia Axelson, projektledare

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?