Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Hantera läkemedel inom kommun

Hantera läkemedel inom kommun

Direktiv, rutiner och riktlinjer.

Kommunala läkemedelsförråd

Generellt direktiv

Läkemedelskommitténs förslag till generellt direktiv för sjuksköterskor inom länets kommuner, varje enskild verksamhet bestämmer själva vad som ska ingå. 

Läkemedelshantering 

Palliativ vård

Med anledning av Covid-19

Minska risken för smittspridning av Covid-19 vid behandling med luftrörsvidgande läkemedel genom rätt hantering 

Inhalationsläkemedel ska användas restriktivt hos patienter med bekräftad eller misstänkt Covid-19, då de bidrar till hosta och därmed ökar smittspridningen. Dessutom kan det inte helt uteslutas att användning av nebulisator ger upphov till en aerosol som potentiellt kan öka risken för smittspridningen. Av den anledningen bör om möjligt sprayinhalator med andningsbehållare användas istället för nebulisator vid behandling av obstruktivitet vid till exempel astma och KOL på aktuella vårdenheter. 

Mer information:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen