Till startsidan
Start /Vård och behandling /Läkemedel /Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum

Läkemedels­centrums uppdrag är att stödja vårdens verksamheter både strategiskt och operativt i läkemedels­frågor. Läkemedels­centrum ska verka för en rationell, säker och kostnads­effektiv läkemedels­användning och en optimal läke­medels­hantering i hela vård­kedjan.

Läkemedels­centrum bidrar med expertstöd och ledning i frågor som bland annat rör:

 • Klinisk farmaci
 • Läkemedels­beredning
 • Läkemedels­budget
 • Läkemedels­försörjning
 • Läkemedels­hantering
 • Läkemedel och miljö
 • Läkemedels­statistik
 • Kvalitets­granskning av läkemedels­hanteringen
 • Ordinationsstöd i Cosmic
 • Ordnat införande av nya läkemedel
 • Utrednings­ärenden kring läkemedel
 • Vårdenhetsfarmaceut

Organisation

Läkemedels­centrum består av tre enheter:

 • Farmacitjänste­enheten
 • Läkemedels­berednings­enheten
 • Läkemedels­försörjnings­enheten

Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss:

Sanna och Max arbetar som farmaceuter (regionvarmland.se)

Samarbete

Arbetet görs i nära samarbete med läkemedels­kommittén, vårdens verksamheter och stöd­funktioner samt i samverkan med externa aktörer.

Läkemedelscentrum

Postadress:
Region Värmland
Centralsjukhuset
Läkemedelscentrum
651 85 Karlstad

Besöksadress: Rosenborgsgatan 2, Karlstad

Enheter

Farmacitjänsteenheten
Telefon: 010-831 41 41
E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se

Läkemedelsberedningsenheten
Telefon: 010-831 79 47
E-post: lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se

Läkemedelsförsörjningsenheten
Telefon: 010–831 51 40
E-post: lakemedelsforsorningsenheten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?