Till startsidan
Start /Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med Läkemedelscentrum för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Kommitténs uppdrag är bland annat att:

  • vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor.
  • ta fram, implementera och följa upp terapirekommendationer.
  • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin.
  • utfärda rekommenderade läkemedel.
  • medverka vid upphandling av läkemedel.
  • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor.
  • verka för att god patientinformation och egenvårdsråd utarbetas.
  • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar.
  • samverka med bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, länets apotek, de privata vårdgivarna och handikapporganisationerna.

Mötesdatum 2024

14 mars

18 april

23 maj

19 september

17 oktober

14 november

12 december

Läkemedelskommittén i Värmland
Region Värmland
Rosenborgsgatan 9
651 85 Karlstad

E-post: lakemedelskommitten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?