Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.   

Det här gäller från och med den 29 september (Folkhälsomyndigheten)