Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.    

Råd och rekommendationer 

Sedan den 14 december 2020 gäller nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Nationella råd och allmänna rekommendationer (Folkhälsomyndigheten)  

Tillfälliga regionala rekommendationer för covid-19 gäller i Värmland på grund av det rådande epidemiologiska läget