Till startsidan
Till startsidan

Gonorré

Gonorré är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska handläggas på STI-mottagning (remittera), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Görs på STI-mottagning. Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att gonorréprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer".
 • Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för gonorré ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient-id
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum
 • hemortsregion (region där patienten är bosatt)
 • sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats, d.v.s. om patienten har uppgivit sina kontakter
 • vem som ansvarar för smittspårningen
 • om patienten remitterats till annan klinik
 • vilka förhållningsregler som getts.

Lokala riktlinjer

Patient med gonorré ska handläggas av STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad (1177.se)

Vid positivt gonorréprov på patient - ta skyndsamt (samma dag) kontakt med läkare på STI-mottagningen alternativt hudmottagningens jourtelefon via växeln, 010-831 50 00

Smittspårning

Smittspårning för gonorré innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna.
 • Anmäl till Smittskydd Värmland om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta.
  Se länk nedan till Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168).
 • Anmäl till Smittskydd Värmland om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller er önskan om kontrollprov.
  Se länk nedan till Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168).

Blanketter och remisser

 • Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf) Pdf, 268 kB.
  Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 
 • Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)
  Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk med mera. 
  Se även rubriken ovan "Direktlänkar för inloggning i SmiNet".
  Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
  Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats