Till startsidan

Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor) är en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Vid misstanke om mpox ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på STI-mottagningen/Hudkonsult CSK alternativt infektionsbakjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  2. Ge patienten information och förhållningsregler om mpox (apkoppor), inklusive hur det smittar - se nedan under rubriken smittskyddsblad.
    Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt.
  3. Smittspårning: Utförs på STI-mottagning eller infektionsklinik. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.
    Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (folkhalsomyndigheten)
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för mpox är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Uppdaterade 2022-07-20:

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Lokala rutiner

RUT-24748 Mpox (pdf) Pdf, 156 kB.

Provtagning

Observera! Provtagning av misstänkta fall görs endast på STI-mottagningen eller infektionskliniken. Prover skickas till Folkhälsomyndigheten för analys.

Orthopoxvirus (PCR), provtagningsanvisning (folkhalsomyndigheten.se)

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats