Till startsidan

På vaccinationsmottagningen covid-19

Information om anafylaxi, registrering av vaccination, skyddad identitet och rapportering av biverkningar.

MittVaccin används som journalsystem för registrering av vaccinationer av alla verksamheter inom Region Värmland inklusive privata vårdcentraler inom vårdvalet samt kommunal hälso- och sjukvård. All vaccinationshistorik som registrerats i Svevac finns överförd till MittVaccin.

Personer som har skyddad identitet måste bokas via tidsbokningen. Det går inte att boka sig anonymt via 1177.se.

För bokning av tid i Cosmic ska en tid spärras och ingen identitet anges.

Vaccinationer registreras i journalsystemet MittVaccin.

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 såsom trötthet och feber samt ömhet. I mycket sällsynta fall förekommer myokardit och perikardit som biverkningar.

Handläggning vid misstanke om biverkningar efter vaccination mot covid-19 - VÅR-22213 version 5 (pdf) Pdf, 136 kB. 

Rapportera även misstanke om biverkning

Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Som extern vaccinatör kan man anmäla reaktion via rapport på Läkemedelsverkets webbplats.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin covid-19-vaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.

Misstänkt biverkning hos människa (lakemedelsverket.se)

För verksamheter i Region Värmlands regi gäller att biverkningar ska rapporteras genom att skicka meddelande till funktionsbrevlåda enligt rutin: Rapportering och klassificering av biverkningar - RUT 09732 Version 9 (pdf) Pdf, 119 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?