Till startsidan
Start / Vård och behandling / Vaccinationer / Vaccination mot covid-19 / På vaccinationsmottagningen

På vaccinationsmottagningen

Information om flöde på vaccinationsmottagning, anafylaxi, informationsblad och skyltar, registrering av vaccination, skyddad identitet och om biverkningar.

MittVaccin införs som journalsystem för registrering av vaccinationer och används nu av Vaccination Värmland. Övriga verksamheter, inklusive kommunal hälso- och sjukvård, fortsätter att använda Svevac till dess att MittVaccin införs hösten 2022.

Innan alla enheter använder MittVaccin finns behov av att kontrollera tidigare vaccinationer i Svevac. För verksamheter som inte har tillgång till MittVaccin ska vaccinationshistorik registrerad i MittVaccin kontrolleras i Nationella patientöversikten (NPÖ).

Personer som har skyddad identitet måste bokas via tidsbokningen. Det går inte att boka sig anonymt via 1177.se.

För bokning av tid i Cosmic ska en tid spärras och ingen identitet anges.

Vaccinationer registreras i journalsystemet MittVaccin.

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 såsom trötthet och feber samt ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. I mycket sällsynta fall förekommer myokardit och perikardit som biverkningar efter vaccination med mRNA-vacciner.

Handläggning vid misstanke om biverkningar efter vaccination mot covid-19 - VÅR-22213 version 5 (pdf) Pdf, 136 kB. 

Rapportera även misstanke om biverkning

Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Som extern vaccinatör kan man anmäla reaktion via rapport på Läkemedelsverkets webbplats.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin covid-19-vaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.

Misstänkt biverkning hos människa (lakemedelsverket.se)

För verksamheter i Region Värmlands regi gäller att biverkningar ska rapporteras genom att skicka meddelande till funktionsbrevlåda enligt rutin: Rapportering och klassificering av biverkningar - RUT-09732 Version 6 (pdf) Pdf, 150 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen