Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Vård och omsorg

Vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som undersköterska, personlig assistent. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege, som är en kvalitetsstämpel på din utbildning och ger dig ett diplom.

En person ligger på en sjukhussäng, någon står bredvid och tar personens blodtryck

Kursinformation

 • Utbildningsort: Sunne
 • Längd: Tre terminer
 • Studietakt: 100 procent
 • Start: Augusti 2022
 • Sista ansökningsdag: 15 april 2022
  Välkommen att söka till höstterminen 2022

Du läser bland annat psykologi, psykiatri, omvårdnad, funktionsförmåga/nedsättning, hälso-och sjukvård, social omsorg, anatomi och fysiologi, gerontologi och geriatrik.

Det ingår också praktik fördelat under tre terminer samt studiebesök som gör dig väl förberedd för att gå direkt ut i arbete inom området. Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan även ansöka om att få förlägga sista delen av din APL utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola har samarbete med.

Certifierad av Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är från och med våren 2021 en del av Vård- och omsorgscollege. Det är en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. Du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får ett diplom som visar att du har gått en kvalitetssäkrad utbildning och har den kompetens som arbetsmarknaden vill ha. Diplomet visar också att du har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan och är en merit när du söker arbete.

Ansökan och antagning

Antagningskrav:

 • personlig intervju
 • goda läs och skriv- kunskaper i svenska språket
 • studiemotivation
 • personlig målsättning och tidigare erfarenheter

Om ansökan:

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Utbildningens innehåll

Du läser bland annat  psykologi, etik och människans livsvillkor, psykiatri, vård och omsorg. 

Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Praktik och studiebesök ingår i kursen. Du har också möjlighet att få intyg i:

 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • Introduktion i förflyttningsteknik
 • Massage och avslappningsmetoder
 • Du har möjlighet att vara med i en ansökan om att få förlägga sista delen av din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola samverkar med. Ansökan görs via Universitet- och högskolerådet.
 • Inför APL (arbetsplatsförlagd lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Studiehandledningar och insändningsuppgifter via lärplattform. Arbetsplatsförlagda lärande (APL) ingår med kvälls- och helgtjänstgöring.

För att bli godkänd på utbildningen krävs:

 • Att man klarat alla kurserna samt fullgjord praktik, varav minst 4 veckor inom äldreomsorgen. 
 • Närvaro på minst 80%, samt att alla arbetsuppgifter är inlämnade och godkända, gäller både teori och praktik.
 • Praktiken bedöms utifrån teori och praktik av handledare och lärare

Mål med utbildningen

 • Få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete.
 • Kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter.
 • Fått kunskap om de samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare.
 • Ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med funktionsvariationer.
 • Att bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

En del av Vård- och omsorgscollege.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen