Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Undersköterska

Undersköterska

Utbildningen som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, psykiatri eller med personer med funktionsnedsättning/ funktionsvariation. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege, som är en kvalitetsstämpel på din utbildning.

En person ligger på en sjukhussäng, någon står bredvid och tar personens blodtryck

Kursinformation

Utbildningsort: Sunne

Längd: Tre terminer

Studietakt: 100 procent

Start: januari 2024

Sista ansökningsdag: 15 okt 2023

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Sen ansökan behandlas om det finns platser kvar.

Utbildningen syftar till att ge dig

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp. Med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • Kunskap om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska. Sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • Förmågan att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • Förmågan att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorgspecialisering
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1
  Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen.


Klarälvdalens folkhögskola har ackreditering genom Erasmus plus och du har möjligheten att förlägga din arbetsplatsförlagda utbildning/Apl i ett annat land i Europa som klarälvdalens folkhögskola samverkar med.

APL och studiebesök ingår i kursen

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat under tre terminer samt studiebesök som gör dig väl förberedd för att gå direkt ut i arbete inom området.

Du har möjlighet att vara med i en ansökan om att få förlägga sista delen av din APL utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola samverkar med. Ansökan görs via Universitet- och högskolerådet.

Inför APL (arbetsplatsförlagd lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Certifierad av Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är från och med våren 2021 en del av Vård- och omsorgscollege. Det är en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. Du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får ett diplom som visar att du har gått en kvalitetssäkrad utbildning och har den kompetens som arbetsmarknaden vill ha. Diplomet visar också att du har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan och är en merit när du söker arbete.


En del av Vård- och omsorgscollege.

Ansökan och antagning

Antagningskrav:

 • personlig intervju
 • goda läs och skriv- kunskaper i svenska språket
 • studiemotivation
 • personlig målsättning och tidigare erfarenheter

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • kopior av betyg
 • intyg
 • eventuella arbetsgivarintyg
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • personligt brev
  Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Hur är det att studera till undersköterska?

Oliver berättar hur han ser på utbildningen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?