Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Inventering och restaurering av biologisk mångfald

Inventering och restaurering av biologisk mångfald

Välkommen till att fördjupa dig inom natur- och faunavård, både teoretiskt och praktiskt.

Närbildpå en trollslända i hög blomsteräng. 

Utbildningsort: Stöllet

Omfattning: 1 år, 100 %

CSN: Eftergymnasial

Förkunskaper: Gymnasieexamen

Internat: Ja

CSN: kursen är berättigad till studiemedel från CSN (eftergymnasie nivå)

Sista ansökningsdag: 15 april 2024

OBS! Förlängd ansökningstid: 15 maj. Efter 15 april löpande intag

Ett år med just ditt fokus

Här får du möjlighet till att fördjupa dina kunskaper inom natur- och faunavård, samt att praktiskt använda dina kunskaper. Främsta fokus på kursen är inventeringsmetodiker och artkunskap. Ämnesinriktning utgår från det fokusområde du väljer att rikta in dig på. Kursens syfte är att skapa goda möjligheter för dig att komma ut i arbete inom natur- och faunavård. Skolan har väl upparbetade kontakter med eventuella framtida arbetsgivare som länstyrelser, skogsstyrelsen, kommuner och privata aktörer som ekologiföretag.

På höstterminen ingår 6 veckors praktik. Du kan själv ha med dig idéer till var du skulle vilja praktisera men vi kan även hjälpa dig att hitta rätt.

På vårterminen genomförs ett självständigt större projektarbete inom ditt fokusområde. Det projektarbetet kan utföras på uppdrag av en annan aktör, till exempel ett företag, myndighet eller kommun men det kan även vara fristående.

Kursen innehåller fördjupande föreläsningar inom ämnesområdet samt fördjupande litteraturstudier och övningar.


Du väljer vad du vill inrikta ditt år mot

Möjliga fokusområden på kursen:

 • Skog och vilt
  Biotoper och arter samt inventeringsmetodik. Fördjupa dig inom allt från rovdjur och spårning till lavar, naturvärdesinventering, restaurering och skötsel.
 • Fisk och vatten
  Olika vattentyper och arter samt inventeringsmetodik.
  Fördjupa dig inom allt från vattenprovtagning, biotoprestaurering, biotopkartering, fiskekologi, vattenekologi.
 • Hävdade marker
  Biotoper och arter, samt inventeringsmetodiker och skötsel.
  Fördjupa dig inom restaurering av igenväxta betes- och ängsmarker samt sandmarker.
 • Skapa/restaurera biologisk mångfald
  Hur man skapar områden som främjar biologisk mångfald. Både i stads- och lantliga miljöer.
  Fördjupa dig i hur man skapar biologiskt rika områden i urban miljö eller hur man skapar viktiga områden i jordbruksmark och längs vägkanter.


Ansök här

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?