Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärlig terminskurs

Konstnärlig terminskurs

Konstnärlig terminskurs är en grundläggande konstnärlig utbildning för dig som vill prova på att studera konst under en termin på folkhögskola. Här får du prova på ämnen som teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik och foto.

Två kursdeltagare vid en bord i textilateljén

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng

Längd: En termin

Studietakt: 100 procent

Start: 7 januari 2025

Sista ansökningsdag: 2024-12-13

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Internat: ja

Prova en mängd olika uttryckssätt under en termin

På vår konstnärliga terminskurs får du under kunnig handledning prova på en mängd olika uttryckssätt. Alla våra lärare är verksamma konstnärer eller konsthantverkare med en egen konstnärlig praktik. Du behöver inte ha några förkunskaper utan här utvecklas du utifrån dina egna förutsättningar. I ljusa, välutrustade ateljéer får du öva upp dina händers skicklighet och din förmåga att se med både öga, hjärta och hjärna.

I utbildningen ingår bland annat teckning, måleri, keramik, skulptur, grafik, fotografi, textil och kroki. Utbildningen ger en god orientering i konstnärliga tekniker och är en bra grund inför vidare studier.

Den praktiska undervisningen kompletteras med samtal, bildvisningar, konstteori samt besök på museer, konsthallar och i konstnärsateljéer. Allt detta ger dig en ökad medvetenhet kring dina egna och andras konstnärliga arbete. Vårterminen avslutas i en stor gemensam utställning.

Konstnärlig terminskurs är en utbildning för dig som vill testa konstens spännande möjligheter under en längre sammanhängande tid. Kanske du efter det känner dig beredd att gå vidare med konstnärliga studier eller återvända till det du gjorde innan, en härlig erfarenhet rikare.

Kursen Konstnärlig terminskurs på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att du som kursdeltagarna har

 • fått prova på ett antal konstnärliga tekniker.
 • fått en ingång till ett eget fortsatt konstnärligt skapande.
 • fått inblick i konst och kultur både praktiskt och teoretiskt.
 • ökat sin visuella medvetenhet.
 • fått prova på att analysera och tolka egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått vara med om att ställa ut sina arbeten.
 • fått en förberedelse till att söka högre konstnärliga utbildningar.
Kursdeltagare jobbar och skrattar i målarateljén

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om en vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt, traditionellt och konceptuellt idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolans gemensamma frågor.

Läsåret 2024-2025

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift som inkluderar studerandeförsäkring, fika/frukt måndag-fredag och vissa gemensamma måltider.

Studerar man på heltid är serviceavgiften 1 632 kronor per termin.

Kursspecifika avgiften för Terminskursen, 3 425 kronor inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modellarvoden med mera.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material och dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje enskild deltagare förbrukar.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende, du hittar mer information på sidan bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. I ett första steg går vi igenom alla sökanden och i ett andra steg sker intervjuer med de som gått vidare och deras referenser.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis (som du kan beställa via Skatteverket)
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?