Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärligt basår

Konstnärligt basår

Konstnärligt basår är en grundläggande konstnärlig utbildning för dig som vill pröva på att studera konst under ett år på folkhögskola. Här hinner du starta och utveckla ditt konstnärliga uttryck inom ämnen som teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik och foto.

Kursdeltagare jobbar med vax i textilateljén

Konstskolan i Värmland

Hos oss får du möjlighet till en bra grundutbildning inom konst. I välutrustade ljusa ateljéer får du i lugn och ro arbeta med en mängd olika konstnärliga uttryckssätt. Våra lärare som undervisar är alla verksamma konstnärer eller konsthantverkare med en egen konstnärlig praktik.

I utbildningen ingår bland annat teckning, måleri, keramik, skulptur, grafik, fotografi, textil och kroki. Under året får du en kunskaper om olika konstnärliga tekniker och tid för att utveckla det egna skapandet. Givna uppgifter som till exempel att teckna av föremål varvas med friare övningar där du själv väljer motiv och idé.

Den praktiska undervisningen kompletteras med samtal, bildvisningar, konstteori och besök på muséer, konsthallar och i konstnärsateljéer. Allt detta ger dig en ökad medvetenhet kring dina egna och andras konstnärliga arbete. Vårterminen avslutas i en stor gemensam utställning.

För att gå konstnärligt basår krävs det inga förkunskaper, du är på skolan för att lära dig. Efter utbildningen fortsätter många av våra kursdeltagare till skolans påbyggnadsår eller till andra skolor och utbildningar. Här ges också möjlighet att få ett år för att njuta och gå in i det egna skapandet helt kravlöst.

Kursmål

Utbildningen konstnärligt basår på Kyrkeruds Folkhögskola ska leda till att du har

 • fått en grundläggande kunskap i ett antal konstnärliga tekniker.
 • fått lägga en grund för det egna konstnärliga uttrycket.
 • stärkt din självkänsla för att prova på och lära dig nya tekniker och material.
 • fått en inblick i arbetet kring den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk.
 • fått en ingång till konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
 • fått en grundläggande kunskap om presentation- och utställningsteknik.
 • fått kännedom kring analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökan till högre konstnärliga studier eller en start för en egen konstnärlig verksamhet.

Undervisningsformer

Här finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om en till två veckor med varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i både konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får prova på både klassiskt traditionellt och konceptuellt idébaserat arbetssätt.

Vi betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterat skolans gemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och boende

Att studera på folkhögskola kostar nästan ingenting. Du betalar en avgift på 905 kronor som är kostnader för olycksfallsförsäkring, visst material med mera. Utöver det tillkommer en servicekostnad på 105 kronor för de som bor på skolans internat och 1008 kronor för övriga. Detta täcker kostnader för bland annat Internet, för externelever inkluderar det även vissa gemensamma måltider och fika.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende som du hittar information på sidan Bo på internat.


Antagningskriterier

Antagningen baseras på din ansökan. Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. I ett första steg går vi igenom alla sökanden och i ett andra steg sker intervjuer med de som gått vidare och deras referenser.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom skatteverket
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.


Längd: Ett läsår

Studietakt: 100%

Start: 16 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 15 april 2021

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Internat: ja

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen