Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Skulptur och keramik – fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår är en utbildning för dig som vill arbeta främst inom det skulpturala området. Här får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter inom bland annat skulptur, keramik och textil. Genom friare kurser och gemensamma uppgifter kan du utforska och förstärka ditt eget konstnärliga uttryck. För att kunna följa med i undervisningen bör du ha förkunskaper som motsvarar minst en termins heltidsstudier i konst.

Kursdeltagare sitter vid en drejskiva framför en spegel

Längd: 1 läsår

Studietakt: 100%

Start: augusti 2023

Sista ansökningsdag:15 maj 2023

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Konstnärligt basår eller liknande

Internat: Ja

Fördjupa dina färdigheter och kunskaper i tredimensionella uttrycksformer

Du får arbeta med olika material – allt från klassiska som gips, lera, glas, textil och betong till nyare som silikon och acrystal. Under utbildningen ges du möjligheter till en fördjupad kunskap i olika hantverkstekniker samtidigt som ditt eget formspråk kommer att utvecklas. Du får arbeta med både förbestämda uppgifter, som till exempel modellskulptur, eller friare egenvalda arbeten. I schemat ingår även analys, komposition, form och materiallära.

Under ledning av våra lärare, som är verksamma konstnärer/konsthantverkare, kommer du att jobba både individuellt och i grupp. Tillsammans med gruppen kommer du att få göra studieresor och besöka muséer, utställningar och konsthögskolor. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning.

I våra vackra ateljéer finns gott om utrymme. Den egna insatsen är avgörande för vilka framsteg du gör under året.

Det här är en utbildning både för dig som senare vill söka sig vidare till estetiska högskolor och dig som helt enkelt tycker att konst är underbart roligt och vill ge dig själv ett koncentrerat år med eget skapande.

Kursdeltagare jobbar med hönstnät

Utbildningen skulptur och keramik - fördjupningsår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att du som kursdeltagaren har:

 • Fördjupat din kunskap i ett antal konstnärliga tredimensionella tekniker.
 • Beretts möjlighet att utveckla och fördjupa det egna konstnärliga uttrycket.
 • Fördjupat dina kunskaper praktiskt och teoretiskt kring konst och kultur och dess betydelse i det samtida kulturlivet och samhället i övrigt.
 • Fått viss kunskap i arbetet kring den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk.
 • Fördjupat din kunskap i att analysera och kommentera egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • Fördjupat din kunskap i presentationsteknik.
 • Fått en grund för studier vid och ansökan till estetiska högskoleutbildningar.
 • Fått en start för en egen estetisk verksamhet.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock med varierande längd. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får arbeta med både klassiskt, traditionellt och konceptuellt idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterat skolans gemensamma frågor.

Att studera på folkhögskola kostar nästan ingenting.

Du betalar en avgift på 905 kronor som är kostnader för olycksfallsförsäkring, visst material med mera.

Utöver det tillkommer en servicekostnad på 105 kronor för de som bor på skolans internat och 1008 kronor för övriga. Detta täcker kostnader för bland annat Internet och för externelever även vissa gemensamma måltider och fika.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat.

Skolan erbjuder också möjlighet till boende, läs mer på sidan Bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Du bör ha kunskaper motsvarande minst en termins konststudier på heltid. Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom skatteverket
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?