Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Fokusmånad psykisk hälsa och suicidprevention

Fokusmånad psykisk hälsa och suicidprevention

I samband med suicidpreventiva dagen och världsdagen för psykisk hälsa lyfts arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention koncentrerat under en månad, 10 september–10 oktober 2023. Fokusmånaden genomförs inom ramen för länsgemensamt utvecklingsarbete där kommunerna, Region Värmland och brukar- och anhörigföreningar deltar. 

Månaden startar med suicidpreventiva dagen och avslutas världsdagen för psykisk hälsa. Nedan samlar vi det som sker under månaden. Det finns evenemang för flera olika målgrupper. Klicka på respektive rubrik för att se om något passar just dig.

Arrangörer för fokusmånaden är Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) och Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

September

Utbildningar och föreläsningar

8 september

Digital konferens för dig som arbetar med ekonomisk utsatthet, psykisk hälsa eller suicidprevention:

Ekonomi, spel och suicid

Konferensen handlar om ekonomisk utsatthet, överskuldsättning, spelberoende och suicid. Medverkar gör flera personer med kunskap inom områdena beroendemedicin, psykologi, suicid och budget- och skuldrådgivning.

Målgrupp

Arrangören välkomnar dig som som arbetar med ekonomisk utsatthet, överskuldsättning, psykisk ohälsa, beroende eller suicidprevention.

Tid

Fredag 8 september klockan 8:30–12:00

Plats

Digital konferens.

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift men du behöver anmäla dig senast 5 september.

Arrangör

Lunds universitet, Skånes Kommuner, Primärvården Skåne och Regional strategi för suicidprevention.

Mer information

Mer information och länk till anmälan finns här.

8 och 10 september

För alla:

Ljusmanifestation i samband med suicidpreventiva dagen

I samband med suicidpreventiva dagen arrangeras ljusmanifestationer runt om i Sverige. Det görs för att uppmärksamma och hedra alla som inte längre orkade leva, men också för att ge hopp om att det går att nå förändring.

I Värmlands län är det ljusmanifestationer på 10 orter. Här finns information om vad som händer var.

13 september

Utbildning för kommunikatörer:

Att kommunicera om självmord

Medieforskaran Michael Westerlund berättar om hur kommunikation om självmord kan påverka antalet självmord. Johanna Nordin från Mind berättar om inkluderande språk.

Målgrupp

Utbildningen är till för kommunikatörer i Värmland.

Tid

Onsdag 13 september, klockan 10–12

Plats

Karlstad CCC

Mer information

Mer information finns här.

Utbildning för journalister:

Att rapportera om självmord

Forskarna Michael Westerlund och Thomas Niederkrotentahler berättar om hur rapportering om självmord kan påverka antalet självmord. Johanna Nordin från Mind berättar om inkluderande språk.

Målgrupp

Utbildningen är till för journalister i Värmland.

Tid

Onsdag 13 september, klockan 13:30–15:45

Plats

Karlstad CCC

Mer information

Mer information finns här.

14 september

Öppen föreläsning:

Suicide Zero

Suicide Zero bjuder in till en digital Våga fråga-föreläsning där vi pratar om hur vi som medmänniskor kan göra skillnad för att minska antalet självmord. Syftet med Våga fråga är att ge dig grundläggande kunskap om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet har det tufft och har tankar på att ta sitt liv.

Målgrupp

Du som är 18 år och äldre.

Tid

Torsdag 14 sep klockan 18.00–19.30

Plats

Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen.

Mer information

Föreläsare är Elisabeth Blomberg, föreläsare Suicide Zero. Föreläsningen är gratis, men anmäl dig senast onsdagen 13 september kl. 12.00 via länken.

Våga fråga – Digital föreläsning 14 september 2023 (confetti.events)

Föreläsning för skolpersonal och elevhälsa:

Suicide Zero – livsviktigt snack årskurs 3–6

Suicide Zero bjuder in till en digital föreläsning om materialet livsviktiga snack i skolan, årskurs 3-6.

Målgrupp

Skolpersonal (chefer) och elevhälsa.

Tid

Torsdag 14 september klockan 8.30–9.15.

Plats

Digitalt Teams-möte. Anmäl dig här

Mer information

Föreläsare: Hilda Johnsson, Projektledare Suicide Zero

Antalet självmord i Sverige minskar, men inte bland unga. Varje år försöker fler än 5000 tjejer och killar att ta sitt liv. Tre i veckan dör och självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga mellan 15 och 24 år.

Skolan har en enastående möjlighet att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn. Statistiken visar att det är större risk att barn skadar sig själv än blir skadat av andra. Det kan handla om självskadebeteende som att skada sig själv fysiskt eller att använda droger eller sex för att göra sig själv illa.

Forskning visar att ju lättare barn har att prata om känslor och uttrycka hur de mår, desto bättre skyddade är de mot bland annat depression och självmord längre fram i livet. Det är också en skyddsfaktor mot exempelvis missbruk, tidiga avhopp från skolan, kriminalitet och arbetslöshet, men det får vi så att säga ”på köpet”

Suicide Zero nationellt, genomför just nu ett projekt med stöd av allmänna arvsfonden, för att ta fram ett skolmaterial som heter livsviktiga snack i skolan för att skapa förutsättningar för skolans personal att ge stöd till barn (med eller utan funktionsnedsättning) i åldern 9-12 år. Livsviktiga snack i skolan syftar till att lära barn mellan 9-12 år att hantera livets upp- och nedgångar. Det görs genom att låta dem träna på att identifiera och prata om känslor samt att lära sig hitta fungerande copingstrategier för utmanande situationer som kan (som kommer!) att dyka upp i livet. De kunskaperna och förmågorna är en viktig skyddsfaktor mot bland annat depression och suicid längre fram i livet, visar forskning.

Materialet utgår från lrg22 med avstamp i kapitel ett och två, samt det centrala innehållet från ett flertal ämnen. Just nu provas materialet tillsammans med pilotskolor, där både elever, lärare, övriga pedagoger och elevhälsa är involverade i arbetet. Genom workshops återkopplar de sina erfarenheter och synpunkter på materialet för att det ska bli så anpassat till skolan som möjligt. Under våren 2024 kommer det att vara klart.

25 september

Föreläsning för alla som har kontakt med barn och unga:

Hur klarar man matteläxan med bara en förälder kvar i livet? Om barn i sorg

Cirka tio barn i Sverige drabbas varje dag av att en förälder dör. Kunskapsbrist hos vuxna kan leda till utebliven hjälp och stöd för barn och unga. Tillsammans med Region Värmland bjuder minnesfonden Karl Werntofts Minnesfond till en eftermiddag med föreläsning av en erfaren specialist på barn och sorg. Fondens syfte är att hjälpa barn som förlorat en förälder.

Målgrupp

Du som arbetar med barn och unga, såväl i skola som på fritiden men även närstående till den drabbade familjen som mor- och farföräldrar, släkt och vänner.

Tid

Måndag 25 september, klockan 12.45–16.00, lättare lunch serveras kl 12.00.

Plats

Karlstad CCC

Mer information

Mer information om föreläsningen (pdf)
Föreläsningen bekostas av minnesfonden. Anmälan är bindande, ej avanmälda debiteras 200 kronor per deltagare.

26 september

Digital föreläsning för yrkesverksamma och allmänhet:

Att leva med OCD - en dold folksjukdom. Mötet med vård, skola och arbetsliv

Information om OCD, tvångssyndrom: vad är det, hur vanligt är det och vilka är symtomen? Vad kan anhöriga göra, vilken behandling finns och hur kan man stödja?

Föreläsare är Lena Nilsson från lokalföreningen för OCD-förbundet i Värmland.

Det finns möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Yrkesverksamma och allmänhet.

Tid

Tisdag 26 september, klockan 9-10.

Plats

Digital föreläsning via teams.


28 september

Föreläsning för föräldrar och vårdnadshavare till barn under 18 år:

Från "Jag vill ha en annan pappa" till "Jag älskar dig pappa"

Detta är en föreläsning om att lyssna på sitt barn, även när det gör ont – och om vikten av att ta på sig sin egen syrgasmask först. Mauri Liebendörfer, från organisationen Under Kevlaret, delar med sig av egna lärdomar som pappa och coach. Han föreläser om vikten av att tidigt prata med sina barn om att sätta ord på sina känslor och be om hjälp när de behöver det – för att de ska må bättre. 

Målgrupp

Föräldrar och vårdnadshavare till barn under 18 år.

Tid och plats

Föreläsningen ges digitalt torsdag 28 september klockan 18–19:30.

Kostnad och anmälan

Vi tar inte ut någon deltagaravgift men du behöver anmäla dig.

Mer information

Mer information och länk till anmälan finns här.

Öppen föreställning och föreläsning:

En kväll om kultur för återhämtning

Värmdans

Värmdans uppträder med stycket “Ser du mig?”, ett stycke om psykisk ohälsa och hur det kan påverka både individen och personerna runtomkring. I den konstnärliga processen har danskonstnärerna intervjuat personer som lidit av olika former av psykisk ohälsa, och utifrån de berättelserna har stycket skapats. Värmdans uppträder med stycket “Ser du mig?”. Dans och koreografi: Cathrine Kolping och Sofia Wirzén.

Två dansare i en föreställning.

Karin Svedberg

Karin Svedberg

Karin Svedberg, hjärnkollsambassadör och anställd i regionen som brukare med egen erfarenhet - föreläser om dansens betydelse för hennes återhämtning från paniksyndrom, psykos och depression. Dansen har varit en viktig pusselbit i det.

David Kroon

David Kroon hjärnkollsambassadör, föreläser om sina egna erfarenheter om bland annat ADHD, missbruk, depression och suicid. Musiken blev hans vändpunkt och har varit ett sätt för honom att bearbeta det han har gått igenom.

Målgrupp

Allmänhet.

Tid och plats

28 september, Tingvallakyrkan klockan 18:30- 20:30.
Ingen anmälan.

Mer information

Värmdans är en frigrupp med professionella danskonstnärer baserade i Karlstad som skapar scenkonst för olika målgrupper.

Fika finns att köpa på plats.

29 september

Föreläsning för alla:

Att bli vuxen - maskulinitet och psykisk ohälsa påverkar steget in i vuxen livet

I forskning om män och suicid har det framkommit mycket fakta om vad som påverkar steget in i vuxenlivet. I en digital föreläsning berättar Ulf Mellström om forskningen.

Föreläsningen berör bland annat gaming, skulder, alkohol och att hitta mening i tillvaron.

Målgrupp

Alla är välkomna.

Tid

Fredag 29 september klockan 13–14

Plats

Digital konferens

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift men du behöver anmäla dig.

Arrangör

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Mer information

Här finns anmälningslänk och mer information.

September–oktober

Samverkansdagar

19 september–5 oktober

Samverkansdagar:

För medarbetare i verksamheter som träffar barn 0–6 år (tre olika tillfällen)

Många olika aktörer behöver samverka över verksamhets- och huvudmannagränser kring våra yngsta värmlänningar, barn i ålder 0-6 år. Genom att få tillfälle att träffas och diskutera gemensamma utmaningar kan vi samarbeta smidigare. Fokus är barnen som vi möter tillsammans.

Tid och plats

  • 19 september 2023 på Scandic i Arvika, kl. 08:30–13.00 (Arvika, Säffle, Eda, Årjäng)
  • 26 september 2023 på CCC i Karlstad, kl 8.30–13:00 (Karlstad, Forshaga och Kil)
  • 5 oktober 2022 på CCC i Karlstad, kl. 08.30–13.00 (Karlstad, Hammarö och Grums)

Tyvärr måste vi ställa in mötena den 21 september i Kristinehamn och den 3 oktober på grund av få anmälningar. Det finns möjlighet att delta på samverkansdagar i Karlstad på CCC den 26/9 eller 5/10 där platser finns kvar. Vi är medvetna om att den lokala samverkan blir mindre men vill ändå erbjuda möjligheten till samverkan med andra verksamheter.

Mer information

Anmälan och mer information

Oktober

Utbildningar, föreläsningar och konferens

2 oktober

Föreläsning för dig som arbetar med psykisk hälsa eller suicidprevention

Inflytande och delaktighet inom psykisk hälsa och suicidprevention

Under den här dagen är inflytande och delaktighet i fokus. Vi varvar inspirerande föreläsningar med praktiskt arbete. Olika kompetenser finns vid stationer för att guida dig vidare i dina utmaningar, idéer och pågående arbete.

Tid

Måndag 2 oktober klockan 8:30–16, med fika från klockan 9:30.

Plats

Gustaf Fröding Hotell, Karlstad

Målgrupp

Tillfället är till för dig som i din yrkesroll arbetar strategiskt eller operativt med psykisk hälsa och/eller suicidprevention.

Mer information

Mer information finns här.

3 oktober

Föreläsning för alla:

Hur ärrä? Jodå, bara bra

Välkommen till en föreläsningskväll där vi samtalar om hur man hanterar sig själv och livet i jakten på sina drömmar.

Målgrupp

Alla intresserade är välkomna.

Tid

Tisdag 3 oktober klockan 18:00.

Plats

Församlingshemmet i Skåre, Skönviksvägen 2 Karlstad.

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift, ingen anmälan men begränsat antal platser. Korv med bröd finns till självkostnadspris.

Mer information

Föreläsare: Tidigare fotbollsproffset och författaren Richard Magyar.
Samtalspanel: Representanter för Hertzöga BK, Grava församling och Region Värmland.
Moderator: Johan Bonander, Kyrkoherde Fryksände pastorat.

Arrangör

Temakvällen är ett samarbete mellan Grava församling, Region Värmland, Hertzöga BK, Karlstads stift och Sensus studieförbund.

4 oktober

Föreläsning för föräldrar med barn i åldern 9–12 år och andra viktiga vuxna:

Digital föreläsning kring boken Livsviktigt snack

I denna föreläsning får du ta del av den kunskap och de tips som finns att läsa i boken Livsviktiga snack, såsom skyddsfaktorer, psykisk ohälsa, barns utveckling med mera. Föreläsare: Elisabeth Blomberg, föreläsare vid Suicide Zero

Målgrupp

Föräldrar med barn i åldern 9–12 år och andra viktiga vuxna

Tid

Onsdag 4 oktober kl 18–19.30

Plats

Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen

Mer information

Barn som kan prata om sina tankar och känslor mår bättre. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. Suicide Zero bjuder här in till en digital Livsviktiga snack-föreläsning, som i sin helhet baseras på boken Livsviktiga snack, där du som förälder får ta del av kunskap och tips om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet och skapa närmare relationer längs vägen.

Föreläsningen är gratis – men anmäl dig senast tisdagen 3 oktober kl. 12.00 här.

Seminarium för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård:

Juridik kopplat till samverkansfrågor barn och unga

Välkommen på ett seminarium med juristerna Conny Karlsson från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Sandra Boman från barn- och ungdomsförvaltningen samt Emma Brunzell från Region Värmland.

Seminarium och dialog kring olika frågeställningar som berör olika verksamheter och samverkan med fokus på barn och unga.

Målgrupp

Personer som arbetar intom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

Tid

Onsdag 4 oktober kl 09–10

Plats

Digitalt Teams-möte. Anmälningslänk kommer.

5 oktober

Konferens för anställda inom samhälls-, trafik- och folkhälsoplanering samt förtroendevalda:

Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö

Den fysiska miljön som vi rör oss i påverkar våra möjligheter att äta rätt och röra på oss men den påverkar också både fysisk och psykisk hälsa. Konferensen berättar hur.

Målgrupp

Konferensen är till för chefer och medarbetare inom samhällsplanering, trafikplanering och folkhälsoplanering samt förtroendevalda inom region och kommun.

Tid

Torsdag 5 oktober klockan 9–16.

Plats

Karlstad CCC

Mer information

Mer information finns här.

6 oktober

Digital föresläsning för medarbetare inom elevhälsa, ungdomsmottagningar med flera:

Att prata med ungdomar om sexuell exploatering

Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel, Johanna Lidén Norrman och Elin Eklöf, berättar tillsammans med medarbetare på BUP i Värmland om hur man kan arbeta med frågor som rör kommersiell sexuell exploatering av barn och unga

Målgrupp

Medarbetare inom elevhälsa, ungdomsmottagningar och den sociala barnavårdens myndighetsutövning och öppenvård.

Tid

Fredag 6 oktober 8.15–9.30

Plats

Digitalt

Mer information

Mer information finns här.

10 oktober

Föreläsning för alla:

Världsdagen för psykisk hälsa

Tid

Tisdag 10 oktober klockan 10–16

Plats

Karlstads universitet, Fryxellsalen, hus 1.

Målgrupp

Vi välkomnar alla som vill veta mer om hur psykisk ohälsa påverkar livet och vad en kan göra för att bryta stigmatisering.

Mer information

Under Världsdagen för psykisk hälsa arrangerar Hjärnkoll Värmland, Nätverket NSPH i Värmland och Regionalt utvecklingsarbete Stigma en heldag tillsammans.

Under hela dagen finns föreningar från nätverket NSPH på plats i lokalen för att berätta om sina verksamheter.

Under eftermiddagen ges föreläsningar av hjärnkollsambassadörer och av representanter för Suicide Zero och Regionalt utvecklingsarbete Stigma.

Mer information finns här.

Suicidpreventiva dagen 10 september

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I flera länder runt om i världen sätts ett extra fokus på suicidprevention just denna dag.

Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober

Världsdagen för psykisk hälsa instiftades av World Federation for Mental Health 1992. Dagen är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom dagen som uppmärksammas runt om i världen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats