Till startsidan

Konferens 7 oktober 2024: Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö

Fysiska miljöer kan försvåra fysisk aktivitet och uppmuntra till ohälsosamt ätande. Men de kan också öka möjligheterna och locka till att göra bättre matval, vardagsmotion och annan fysisk aktivitet. Fysiska miljöer kan också antingen underlätta eller förhindra självmord. Om det handlar konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö.

Hösten 2023 genomfördes den första konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö - Region Värmland (regionvarmland.se).

Att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsosammare matval, fysisk aktivitet och att begränsa metoder för självmord kräver arbete inom flera sektorer och på alla nivåer i samhället. Idag finns stöd i forskningen för att bygga samhället så att det bidrar till fysisk aktivitet, psykisk hälsa och färre suicid. Konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv miljö bygger på den forskningen.

Du som deltagare i konferensen får kunskap, inspiration och verktyg om hur den fysiska miljön kan bli både hälsofrämjande och suicidpreventiv. Du får också exempel på hur du och din verksamhet kan bidra i det viktiga arbetet för bättre folkhälsa.

Tid och plats

Måndagg 7 oktober klockan 8:30–16:00, på Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad. Lokal: Galaxen.

Vi bjuder på fika. Lunch finns att köpa på Regionens hus restaurang Treklövern. Det finns också möjlighet att värma medtagen mat.

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer och medarbetare inom samhällsplanering, trafikplanering och folkhälsoplanering samt för förtroendevalda inom Region Värmland och länets kommuner.

Program

08:30–9:00 Incheckning samt dryck med frukostmacka

09:00–11:50 Föreläsningar

Friluftsliv, folkhälsa och hur en hälsofrämjande samhällsplanering kan bidra till ett aktivt liv och att fler hittar till naturen

Johan Faskunger, sakkunnig Friluftsfrämjandet.

Rörelsefaktor, planera för fysisk aktivitet

Åsa Samuelsson och Emma Pihl, FOJAB Arkitektbyrå, berättar om verktyget Rörelsefaktor.

Matmiljön för barn och unga

Anette Jansson, expert inom intressepolitik och prevention, Hjärt-och lungfonden.

Matmiljön i skolan

Linnea Olsson Lee, kosstrateg i Karlstads kommun berättar om hur de har jobbat med matmiljön i skolan och med barns delaktighet.

11:50–12:00 Rörelseförståelse

Region Värmland och RF-Sisu berättar om kommande gemensamt arbete kring rörelseförståelse.

12:00–13:00 Lunch

13:00–15:45 Workshop: Att förebygga suicid i fysisk miljö

Kontaktpersoner från kommuner och andra relevanta verksamheter uppmuntras att sätta ihop en mindre tvärprofessionell arbetsgrupp som under eftermiddagen arbetar vidare med hur suicid kan förebyggas i fysisk miljö i den egna kommunen eller det egna verksamhetsområdet. Syftet är att arbeta vidare med suicidförebyggande åtgärder som kan genomföras, inklusive stöd i planering och finansiering.

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift tas ut.

Anmäl dig här senast 23 september.

Arrangör

Arrangörer för konferensen är Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland och Samverkan Jämlik barnhälsa.

Konferensen finasiseras genom länsgemensamt statsbidrag för suicidprevention.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?