Projekt och samarbeten

Ingesunds folkhögskola arbetar med olika projekt, både som drivande part och i samverkan med andra. Syftet är att utveckla regionen.

Som en del av Region Värmland har vi uppdrag att verka för hållbar tillväxt och utveckling. Skolan är en resurs för att höja den samlade utbildningsnivån i regionen, för att bidra till kompetensförsörjning och kompetensmatchning, ökad jämställdhet och mångfald, kreativ kultur och en förbättrad hälsa.

Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt och uppdragsutbildningar.

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Sedan december 2010 har alla kommuner ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar 60 timmars samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?