Till startsidan
Region Värmland / Evenemangsarkiv / Seminarium lokal cirkulär utveckling och energiförsörjning
Tecknad bild.

Seminarium lokal cirkulär utveckling och energiförsörjning

Den 4 juni pratar vi om möjligheter och åtgärder för cirkulär
och hållbar utveckling, där olika intressenter samarbetar för att
stärka hushållens, företagens och samhällets resiliens. Fokus ligger på det växande behovet av lokalt producerad energi och säkerställande av tillgång till el i olika krissituationer.

Seminariet anordnas av Global Kunskap tillsammans med Region Värmland, Hagfors kommun, Torsby kommun, Värmland visar världen vägen.

Innehåll under dagen

  • Biogasproduktion i Hagfors.
  • Lokalt producerad energi från vatten och sol från Näckåns Energi.
  • Nya lokala producenter av solenergi.
  • Energigemenskaper - en revolution för elförsörjningen?
  • Energi från Torium – ändrar det förutsättningarna på hela elmarknaden?
  • Hur ser politiken på möjligheter nu och i framtiden?

Vi möter representanter från Hagfors- och Torsby kommun, Region Värmland, lokalt näringsliv, organisationer och samt samarbetspartners från den norska sidan. Vi diskuterar gemensamma målsättningar och välkomnar också närvaron från myndigheterna för belysa förutsättningarna för ökad styrning av lokal energiproduktion.

Under dagen utforskar vi kronkreta samarbetsmöjligheter inom energigemenskaper, presenterar Näckåns Energi AB:s lokala energiproduktion och diskuterar integration av solcellsprojekt och batterilagring i befintliga elnät. Vi delar också planer kring biogasproduktion samt diskuterar Thorium-kraftens potential med ledande experter. Vi kommer att inbjuda till projektsamarbeten över gränsen mellan företag, kommuner, institutioner med flera.

Praktisk information

Anmäl dig senast 27 maj 2024 till stefan.degerlund@globalkunskap.se eller 070-621 52 22.

Seminariet är kostnadsfritt, begränsat antal platser. Logi ingår ej, hotellrum finns på Sahlströmsgården 0560-10026.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?