Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Region Värmland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Meddela brister i webbplatsens tillgänglighet via formulär.

Andra funktioner på webbplatsen du kan använda för att rapportera hinder eller brister på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du 
kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem snarast möjligt.

Allmänna brister

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
 • Många dokument är inte tillgängliga.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via regionvarmland.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmer saknar syntolkning.
 • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder med text i som har för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det kan finnas filmer som saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Oskäligt betungande anpassning

Region Värmland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Äldre filmer.
 • Livevideo.

Så har vi testat webbplatsen

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning granskade vår webbplats i november 2021.

Webbplatsen publicerades för första gången i nuvarande lösning 2021-10-26. Den har förändrats kontinuerligt sedan dess.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?