Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Belgien ordförande i EU:s ministerråd våren 2024–här är deras prioriteringar

Bild: Belgian Presidency

Belgien ordförande i EU:s ministerråd våren 2024–här är deras prioriteringar

I januari tog Belgien över från Spanien som ordförande i EU:s ministerråd. Ledorden för det belgiska ordförandeskapet är skydda, stärka och förbereda

Ordförandelandet i ministerrådet har till uppgift att leda och planera alla möten i ministerrådet samt koordinera lagstiftningsarbetet.

Varje ordförandeland sätter upp ett antal egna prioriteringar beroende på vilka frågor som de särskilt vill lyfta fram under sitt ordförandeskap. Belgien har sex temaområden de ska fokusera på:

  • Försvara rättsprincipen, demokratin och enheten i EU.
  • Stärka EU:s konkurrenskraft.
  • Jobba för en grön och rättvis omställning.
  • Stärka EU:s sociala agenda och hälsoagenda.
  • Skydda befolkningen i EU och unionens yttre gränser.
  • Främja Europa i världen.

Samarbetar med Ungern och Spanien

Belgien ingår i en så kallad ordförandeskapstrio med Spanien och Ungern. Gemensamt sätter de tre medlemsländerna upp långsiktiga mål med viktiga frågor och ämnen de vill ska prioriteras under en 18-månadersperiod. De långsiktiga målen ska bidra till ökad kontinuitet mellan ordförandeskapen.

Trions mål för denna period är likt Belgiens prioriteringar att:

  • Stärka EU:s globala konkurrenskraft.
  • Arbeta för ett klimatneutralt, grönt och rättvist Europa.
  • Främjas Europas intressen och värderingar i världen.

Belgien innehar ordförandeposten fram till den 30 juni 2024, då den kommer övertas av Ungern.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?