Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Lokala och regionala miljöinsatser räddar liv i europeiska städer
Ett barn som går i skogen.

Lokala och regionala miljöinsatser räddar liv i europeiska städer

Enligt den Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency) så orsakar miljöföroreningar ett av åtta dödsfall årligen i EU. Därför uppmanar ledamöterna i Regionkommittén att EU ökar sitt stöd till lokala och regionala myndigheter att accelerera implementeringen av EU:s klimatpaket, den europeiska gröna given (European Green Deal).

Som en del av uppmaningen har den europeiska regionkommittén gett ut ett yttrande där rapportören Juan Manuel Morena Bonilla betonar vikten av att stärka lokala och regionala myndigheters kapacitet för att kunna implementera EU:s miljöpolitik.

Faktorer som påverkar genomförandet

Yttrandet pekar ut faktorer som bristande finansiering, bristfälligt beslutsunderlag och ett behov av att stärka aktörernas kapacitet. Här menar rapportören att EU kan ta ett större ansvar i att hjälpa lokala och regionala aktörer att komma över dessa hinder.

Vidare menar yttrandet att samarbetet mellan lokala och regionala aktörer, sjukvårdsinstitutioner och miljöbyråer är vitala för att utveckla regionspecifika planer för att stärka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens och anpassningsförmåga för att tackla miljörelaterade hälsoproblem. Återigen pekas EU ut som en viktig aktör som bör erbjuda plattformar för att öka detta samarbete.

Regionkommittén ger flera konkreta förslag

Yttrandet stöds av en studie som har analyserat åtgärder som gjorts på lokal och regional nivå för att minska hälsoriskerna från miljöföroreningar. Bland dessa åtgärder ingår till exempel införandet av lågutsläppszoner i Berlin och initiativ för att främja gångtrafikanter i Rotterdam. Studien rekommenderar lokala och regionala aktörer att implementera liknande initiativ som syftar till att reducera miljöföroreningen i städerna, vilket i sin tur kommer ha en positiv effekt på folkhälsan.

En handbok för regionala och kommunala aktörer

För att underlätta implementerandet av den gröna given har Regionkommittén gett ut en interaktiv handbok som riktar sig till lokala och regionala myndigheter. Den erbjuder skräddarsydd rådgivning och teknisk assistans för beslutsfattare och är öppen att använda för vem som helst.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?