Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Rådet och parlamentet överens om ny certifiering för koldioxidinfångning
Barr skog.

Rådet och parlamentet överens om ny certifiering för koldioxidinfångning

Den 20 februari nådde rådet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om att upprätta världens första certifieringssystem för koldioxidinfångning.

Systemet sätts upp som ett led i att uppnå EU:s långsiktiga mål med klimatneutralitet 2050. Även om EU:s huvudprioritet för att nå klimatmålen är att snabbt minska koldioxidutsläppen, så pekar EU-kommissionen på vikten av att fånga in koldioxid från atmosfären. Certifieringssystemet ska öppna upp nya intäktsmöjligheter för bönder, skogsägare och spjutspetsföretag inom klimatomställningen.

Målet med certifieringen

Koldioxidinfångning är en metod där man fångar upp koldioxid för långsiktig förvaring i särskilda lagringsplatser. Att plantera träd, som tar upp koldioxid när de växer, är idag den vanligaste formen av koldioxidinfångning. Med den nya certifieringen vill EU nu skapa incitament för att utveckla avancerade former av koldioxinfångning, såsom Direct Air Capture, där man samlar in koldioxid direkt från luften.

Med certifieringen vill Kommissionen skapa ett ramverk med tydliga kriterier för att säkra kvalitén och kunna jämföra mellan olika former av koldioxidinfångning. Kriterierna är avsedda att förhindra greenwashing genom att göra det svårare för företag att genomföra godtyckliga hållbarhetsåtgärder. Utöver det ska kriterierna skapa en tydlighet för investerare och landägare som vill utveckla metoder för koldioxidinfångning.

Fyra typer av koldioxidinfångning

Överenskommelsen mellan Rådet och Parlamentet innefattar fyra olika typer av koldioxidinfångande aktiviteter.

  • Permanenta koldioxidinfångning, genom tekniker som Direct Air Capture som kan lagra koldioxid i flera århundraden
  • Tillfällig kolinlagring i långvariga produkter såsom träbaserad produktion där koldioxid kan lagras i 35 år, vilket är något Värmland har en spetskompetens i.
  • Tillfällig kolinlagring från kolodling, såsom att återställa skogar och våtmarker som kan fånga upp koldioxid från atmosfären.
  • Minskning av markutsläpp, se till att kolinlagrande jordbruk utförs på ett hållbart sätt genom att till exempel inte använda miljöfarliga bekämpningsmedel.

Dessa aktiviteter i certifieringssystemet ska öka viljan och vinsten för de som frivilligt fångar upp, avlägsnar och lagrar koldioxid. På sikt är det även tänkt att industrier och markförvaltare ska kunna tjäna pengar på att certifiera sina aktiviteter genom handel med kolborttagningsenheter.

Vad kan detta innebära för Värmland?

För Värmlands del finns det potentiellt stora vinster med det nya systemet. Värmland är en ledande aktör inom träbaserad produktion, som är en av aktiviteterna som kommer omfattas av den nya lagen, skapar det mycket goda förutsättningar att dra nytta av certifieringssystemet. Skoglig bioekonomi samt avancerad tillverkning och komplexa system är fokusområden i Värmlands smarta specialiseringsstrategi. Även övergången till en cirkulär biobaserad ekonomin ett av insatsområdena i Värmlandsstrategin 2040.

Nästa steg

För att överenskommelsen ska bli till lag behöver den bli formellt godkänd av rådet och parlamentet. Efter det förväntas kommissionen, inom fyra år efter att lagen träder i kraft, lansera ett elektroniskt EU-omfattande register för certifieringsenheter. Detta register kommer att vara tillgängligt för aktörer som vill delta i systemet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?