Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Medel att söka för klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning

Medel att söka för klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning

Utlysning inför 2023: Medel för klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning i samverkan Region Värmland och Karlstads universitet.

Det finns under perioden 6 september till 6 oktober medel att söka för forskning som leder till en breddad och fördjupad forskningssamverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Forskningen ska stärka den kliniska och folkhälsovetenskapliga forskningen inom fem särskilt angelägna områden för värmländsk hälso- och sjukvård: Psykisk ohälsa, hälsofrämjande levnadsvanor, jämlik hälsa – sårbara grupper, vårdnivåer och vårdformer samt långvariga sjukdomar – multisjuklighet. För utlysningen 2022 välkomnas även projekt relaterade till covid-19.

Ansökningsvillkor

  • Medel kan sökas av medarbetare från Kau (anställd minst 30% vid Kau) respektive RV (anställd minst 30% vid RV, eller av medarbetare verksamma vid enheter med ett avtalsbaserat samarbete med RV.
  • Medarbetare från RV och Kau samverkar.
  • Huvudsökande ska vara disputerad och vara projektledare.
  • Det beskriva forskningsområdet kan placeras in i ett eller flera av de fem angelägna forskningsområdena.
  • Ansökningsformuläret (i ResearchWeb) ska vara fullständigt och korrekt ifyllt.
  • Ansökan ska vara undertecknad av projektledare samt av verksamhetschef (RV) eller rektor (Kau) beroende på projektets hemvist.

Mer information

Klinisk forskning i samverkan Karlstads universitets webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?