Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Maria och Maria publicerade

Maria och Maria publicerade

Maria Marinopoulou, specialistpsykolog, och Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, har fått en artikel publicerad som visar samband mellan autistiska drag och intellektuell funktion och mellan autistiska drag och beteendesvårigheter.

Maria Marinopoulou, psykolog, och Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, är första- respektive sistaförfattare till en artikel publicerad i Child Psychiatry & Human Development. Den aktuella studien är en del av SELMA-studien där barn i sju-åtta års åldern i Värmland undersöktes bland annat avseende autistiska drag och intellektuell funktion. Autistiska drag förekommer även hos individer som inte har autism. I denna studie undersöktes hur förhållandet mellan graden av autistiska drag och den intellektuella funktionen respektive beteendeproblem såg ut. Barnen undersöktes med begåvningstest och deras föräldrar svarade på frågeformulär avseende autistiska drag och beteende.

Resultat

Resultaten visade att autistiska drag förelåg längs ett kontinuum där en mindre andel uppvisade tydliga drag i nivå som skulle kunna motsvara en klinisk diagnos, vilket stämmer överens med tidigare studier.
– Vi har i studien visat ett samband mellan autistiska drag och intellektuell funktion och mellan autistiska drag och beteendesvårigheter. Även de barn som hade en del autistiska symptom, men mildare än vad som krävs för en klinisk diagnos, hade betydande beteendesvårigheter, säger Maria Marinopoulou.

Studien har betydelse för andra studier inom SELMA när man undersöker koppling till exponering av olika ämnen men också för en bredare förståelse för hur dessa olika funktioner är kopplade till varandra i befolkningen. Man behöver uppmärksamma de barn som uppvisar en hög grad av autistiska drag och vilka behov av stöd de kan ha i vardagen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?