Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Maria Wikström har disputerat

Maria Wikström har disputerat

Maria Wikström, överläkare på Region Värmland, har fredagen den 17 maj avlagt doktorsexamen på Örebro universitet. Hennes forskning handlar om leverskador och möjliga behandlingsåtgärder vid blödningar på grund av trauma.

Maria Wikström är överläkare i kirurgi vid Arvika sjukhus. Hennes doktorsavhandling handlar behandlingsmetoder vid inre blödningar på grund av levertrauman, ett livshotande tillstånd med hög dödlighet.

Fredagen den 17 maj försvarade Maria sin avhandling vid disputationen på Örebro universitet.
– Vi har fått ny, viktig, fysiologisk kunskap om effekter av endovaskulär ballongocklusion vid blödningschock som kan användas för att vidarutveckla optimala behandlingsmetoder vid retrohepatiska skador på nedre hålvenen, säger Maria Wikström.

Om forskningen

Traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora venösa kärl bakom levern kan orsaka svårkontrollerade och snabbt livshotande blödningar. Dödligheten är hög. Det finns därför behov av att utveckla nya, enkla, säkra och snabba metoder att tillfälligt kontrollera blödning vid dessa skador så att kirurgiskt botande behandling hinner att utföras.

Syftet med avhandlingen var att undersöka endovaskulära metoder för tillfällig blödningskontroll av det retrohepatiska området och vilka effekter dessa metoder kan ha på överlevnad, blödning med mera samt undersöka om endovaskulär ballongocklusion av nedre hålvenen (vena cavaballong) kan positioneras korrekt med hjälp av ultraljud och yttre landmärken.

Resultat

Maria Wikströms forskning visar att vena cavaballong kan användas för att tillfälligt stabilisera central cirkulation om den används tillsammans med en ballong i stora kroppspulsådern (s.k. aortaballong) på motsvarande nivå i kärlträdet, under kortare tid och med samtidig ersättning för blodförlust. Vid blödningschock orsakad av retrohepatisk skada stabiliserar enbart aortaballong central cirkulation mer effektivt ensam än i kombination med vena cavaballong.

Resultaten visar också att ballongerna snabbt och korrekt kan positioneras i både nedre hålvenen och aorta med hjälp av ultraljud. Även yttre anatomiska landmärken kan sannolikt användas som hjälpmedel att positionera ballongerna på rätt nivå i nedre hålvenen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?