Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Ny forskning från Värmland om barn med motoriska svårigheter och deras deltagande i fysiska aktiviteter
Folkhälsostrateg Johanna Delvert

Ny forskning från bland annat folkhälsostrateg Johanna Delvert om sambandet mellan motoriska svårigheter hos barn och deras deltagande i fysiska aktiviteter.

Ny forskning från Värmland om barn med motoriska svårigheter och deras deltagande i fysiska aktiviteter

En ny studie från Region Värmland och Karlstads Universitet belyser sambandet mellan motoriska svårigheter hos barn och deras deltagande i fysiska aktiviteter. Studien, som publicerats i tidskriften Children, visar att tidiga insatser kan vara avgörande för barnens fortsatta aktivitetsnivå.

Studien, ledd av Folkhälsostrateg Johanna Delvert, undersökte 479 värmländska 7-åringar som deltog i den stora hälsoundersökningen i SELMA-studien. Barnens föräldrar har bland annat svarat på frågor om barnens motoriska färdigheter, aktivitetsnivå, skärmtid och deltagande i organiserad idrott.

Tidiga insatser har betydelse

Resultaten visar att barn med motoriska svårigheter är lika aktiva som barn utan svårigheter, men de tillbringar mer tid framför skärmen och deltar mindre i organiserad idrott. Särskilt oroväckande är att pojkar med motoriska svårigheter hade 20 % lägre deltagande i organiserad idrott, vilket kan påverka deras chanser att fortsätta vara aktiva i framtiden.

– Tidiga skolåren är en känslig tid, där aktivitetsnivåerna minskar och barnen börja jämföra sina prestationer mot andra. Därför behöver insatser för att hjälpa de barn som inte erövrar nya motoriska färdigheter lika enkelt sättas in redan i förskoleåldern, säger Johanna Delvert.

Behov av nya strategier för att främja fysisk aktivitet

Studien understryker alltså behovet av tidiga insatser för att förebygga skillnader och hjälpa barn som har svårigheter att lära sig nya motoriska färdigheter, för att de ska klara de moment som krävs för att ge sig med i leken. Dessutom behövs nya sätt att utforma fritidsaktiviteter som lockar fler barn att delta i aktiviteter där de blir sedda och uppmuntrade av en ledare då detta är viktigt för barnens långsiktiga hälsa.

Länk till artikel

Johanna Delvert, Heléne V Wadensjö, Carl-Gustaf Bornehag & Sverre Wikström: Associations between Motor Competence, Physical Activity and Sedentary Behaviour among Early School-Aged Children in the SELMA Cohort study

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?