Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Ny studie visar att KOL-patienter behöver mer utbildning

Ny studie visar att KOL-patienter behöver mer utbildning

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom. Ny forskning från Region Värmland visar brister i utbildningen till KOL-patienter.

En ny studie gjord av bland annat Annika Lindh, sjuksköterska på vårdcentralen Kil, belyser bristen på patientutbildning till personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och dödlighet i världen.
– Vår studie visar att endast 44 % av patienterna har fått utbildning, trots att det rekommenderas starkt i de svenska riktlinjerna, säger Annika Lindh.

Studien, som baseras på data från det svenska Luftvägsregistret, visar att de patienter som hade fått utbildning också i större utsträckning blivit erbjudna hjälp att sluta röka, genomfört spirometri (lungfunktionsundersökning) och besvarat CAT-formulär (symtomskattningsformulär). Dessutom visade resultatet att de som fått utbildning hade en mer allvarlig KOL, rökte eller hade rökt tidigare.

– Studien understryker vikten av att förbättra patientutbildningen för patienter med KOL och att ge den till fler samt i ett tidigare stadie av sjukdomen. Detta är särskilt viktigt eftersom patienter med KOL har efterfrågat mer information, framför allt angående egenvård, säger Annika Lindh.


Länk till artikel

Annika Lindh, Maaike Giezeman, Kersti Theander, Ann-Britt Zakrisson, Elisabeth Westerdahl, Caroline Stridsman: Factors Associated with Patient Education in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) – A Primary Health Care Register-Based Study

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?