Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utlysning mentorprogram slöjd/hantverk, dans/cirkus, skrivande och film

Utlysning mentorprogram slöjd/hantverk, dans/cirkus, skrivande och film

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer ett mentorsprogram inom slöjd och hantverk, dans och cirkus och skrivande att genomföras. Projektet riktar sig till dig som är verksam i Värmland.

Mentorsprogrammet är ett utvecklingsprogram som ger utövare från regionen möjlighet att utvecklas genom stöd och inspiration av en personlig mentor. Programmet, som kan erbjudas till en eller flera adepter/deltagare inom respektive inriktning, är snarare process- än målinriktat och strävar till fördjupade kunskaper inom sitt kreativa område.

Mentorerna kommer att väljas ut och matchas med utvalda deltagares behov för bästa stöd och utveckling. Mentorerna kan vara verksamma i någon annan del av landet. Har du eget önskemål om mentor kan du skriva förslaget i din ansökan.

Målgrupp

Utövare och verksamma inom områdena slöjd och hantverk, dans och cirkus samt skrivande i Värmland.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 1 september. Besked om plats får ni senast den 30 september.

Urval

Adept/deltagare utses av Region Värmland, kulturavdelningen, utifrån inkomna ansökningar.

Kostnad

Mentorsprogrammet är kostnadsfritt och möjlighet finns att även eventuella resekostnader ingår. Deltagandet är bindande när du tackat ja till erbjuden plats.

Mentorsprogrammets upplägg

Programmet består av ett antal träffar under en period på ca 3-4 månader. Deltagare och mentor gör sitt eget upplägg tillsammans, i dialog med oss på Region Värmland. Efter avslutat mentorskap görs en skriftlig utvärdering av både mentor och deltagare.

Mentorskapets inriktningar

Slöjd och hantverk

Mentor kan sökas för de hantverksmässiga delarna som exempelvis fördjupning i teknik eller material. Det kan också vara för produktutveckling inom den teknik du arbetar i. Mentor kan inte fås för affärsutveckling som t.ex. digitalisering, ekonomi eller försäljning.

Dans och cirkus

Mentor kan sökas av dig som är utövare inom cirkus/danskonstområdet som pedagog, koreograf/kreatör, cirkusartist eller dansare och som vill utveckla dig inom ditt område med stöd, kunskap och erfarenhet från en erfaren mentor.

Skrivande

Mentor kan sökas för att stödja och utveckla författarskap och utveckla ditt litterära skapande med fokus på exempelvis det skönlitterära och kreativa skrivandet. Det kan också vara att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Film

Mentor kan sökas för att stödja och utveckla sin filmiska kunskap och fördjupa ditt uttryck. Fokus exempelvis på producentskap, manusutveckling eller tekniska områden.

Anmäl dig här

Kontakt

Kajsa Stinnerbom, hemslöjdsutvecklare, kulturavdelningen, Region Värmland
E-post: kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 51

Kontakt

Linda Löfgren, dansutvecklare, kulturavdelningen, Region Värmland
E-post: linda.lofgren@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 73

Kontakt

Håkan Mayer, dansutvecklare, kulturavdelningen, Region Värmland
E-post: hakan.mayer@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 75

Kontakt

Dahyu Hashimi, filmutvecklare. kulturavdelningen, Region Värmland
E-post dahyu.hashimi@regionvarmland.se  
Telefon: 010-833 10 79

Kontakt

Ricky Andreis, litteraturutvecklare, kulturavdelningen, Region Värmland
E-post: riccardo.andreis@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 52

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?