Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Den värmländska berättarrösten stärks genom en utlysning av produktionsmedel för kortfilm

Från bildbyrån Shutterstock

Den värmländska berättarrösten stärks genom en utlysning av produktionsmedel för kortfilm

Under hösten 2022 utlyser kulturavdelningen, Region Värmland en ansökan av produktionsstöd för sammanlagt fyra kortfilmer.

Satsningen LUMINI 4 riktar sig till dig som är verksam filmskapare i Värmland och som vill göra kortfilm. Som en del av Svenska filminstitutets satsning Talent to Watch är LUMINI 4 ett produktionsstöd som syftar till att bredda, stärka och fördjupa värmländska filmiska berättarröster genom fyra kortfilmsproduktioner.

Målgrupp

Stödet riktar sig till dig som på något sätt är verksam inom film i Värmland - väletablerad eller alldeles i början av din resa. Du som söker kan vara producent, regissör eller manusförfattare för projektet och har tidigare gjort minst en kortfilm eller motsvarande.

Utvecklingsstödet kan sökas för fiktiv kortfilm på upp till 15 minuter. Du som söker har ett bolag eller enskild firma och kan inte söka som privatperson.

Om ansökan

Du ansöker via detta formulär.

Bilagor skickar du till dahyu.hashimi@regionvarmland.se.

Dokument som ska bifogas i ansökan:

  • Synopsis/treatment
  • Manus
  • Projektbeskrivning (hur ska projektet genomföras)
  • Finansieringsplan och budget
  • Tidsplan
  • Länkar till tidigare projekt
  • Presentation av teamet
  • CV för nyckelpersoner

Handläggningstiden är fyra veckor.

Sista anmälningsdag är söndag den 9 oktober, kl 23.45. Besked om de utvalda projekten presenteras och offentliggörs måndagen den 7 november.

Urval

Projekten utses av Region Värmland, kulturavdelningen, utifrån inkomna ansökningar. Några av de bedömningskriterier som ligger till grund för urvalet av projekt är genomförbarhet, konstnärlig kvalitet och originalitet.

Produktionsstödets upplägg

Produktionsstödet består av ett ekonomiskt stöd på 100 000kr som delas ut till fyra kortfilmsprojekt vardera. Efter avslutat projektperiod (7 december 2023) levereras en färdig kortfilm.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta Dahyu Hashimi, ansvarig filmkonsulent på Region Värmland: dahyu.hashimi@regionvarmland.se.

Det här stödet ersätter under hösten 2022 våra arbetsstipendium och samproduktionstöd. Det går alltså inte att söka dessa två stöd parallellt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?